ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

11. 1. 2023

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje na částku 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Obrat 11/2022 a 12/2022

Osoba, která překročí v listopadu nebo prosinci obrat 1 mil. Kč a zároveň nepřesáhne obrat 2 mil. Kč, se nemusí registrovat k DPH. Pokud se osoba zaregistrovala, nestane se plátcem DPH. Pro to, aby se stala plátcem, musí osoba poslat správci daně sdělení, že má úmysl se plátcem stát.

Obrat od 1/2023

Osoba, která překročí obrat 2 mil. Kč např. v 1/2023, se musí do 15. 2. 2023 zaregistrovat k DPH a od 1. 3. 2023 se stává plátcem DPH.

Ukaž více

16. 12. 2022

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).

8. 12. 2022

Odstávka IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

od 9. 12. 2022, od 19:00 hodin - do 11. 12. 2022, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

6. 12. 2022

Termín pro podání žádosti o zrušení registrace k DPH se blíží

1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.

Více na stránkách MFČR.

16. 11. 2022

Ukončení používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a Kompozitních služeb k 31. 12. 2022

Správa základních registrů rozesílá dopisy, že k 31. 12. 2022 dojde k ukončení možnosti používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a kompozitních služeb. A že dle jejich monitoringu služby stále využíváte.

O této situaci víme. Služby E162 a E163 vůbec KEO4 nevyužívá. Služby ROS (Registr osob) E20 a E22 KEO4 využívá a budou v KEO4 nahrazeny novými službami v aktualizaci KEO4, která vyjde do konce listopadu 2022.

Program KEO-X tyto služby vůbec nevyužívá.

Na výzvu tedy nemusíte reagovat.

17. 10. 2022

Podzimní pracovní setkání regionálních obchodních partnerů

Ve dnech 19. až 21. října proběhne podzimní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Předem proto upozorňujeme na to, že dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena.

Děkujeme za pochopení.

27. 9. 2022

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy v roce 2022

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, jsme na našich stránkách zveřejnili novou metodiku ohledně odměňování členů okrskových volebních komisí.

Aktuální informace ohledně správy obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů byly zpracovány Ministerstvem vnitra ČR a zveřejněny v metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků s označením 6.3.