ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

22. 6. 2022

Evidence mimořádných událostí od 1. 7. 2022 v účetnictví

Dne 1. 7. 2022 nabyde účinnosti vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtu dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem úpravy je vykazování příjmů a výdajů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.

Ukaž více

22. 6. 2022

e-Legalizace

Množí se dotazy ohledně ověřování elektronických podpisů na elektronických dokumentech (e-Legalizace), který zavádí zákon 21/2006 Sb. od 1. 7. 2022.

Ukaž více

20. 6. 2022

Ukončení podpory

Chtěli bychom informovat, že k 31. 12. 2022 ukončíme podporu produktů: KEO-X Evidence obyvatel, KEO-X Vidimace a legalizace a KEO-X Evidence smluv.  K dispozici jsou nové programy z řady KEO4. Nahrazení stávajících řešení naplánujte včas s obchodním zástupcem.

26. 4. 2022

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byly dne 21. 3. 2022 publikovány ve Sbírce zákonů ČR dva nové zákony (č. 65/2022 Sb. a 66/2022 Sb., tzv. „Lex Ukrajina“), na jejichž základě je v současné době poskytována občanům Ukrajiny dočasná ochrana. Tato dočasná ochrana je udělována formou vízového štítku, který je vlepován přímo do cestovního pasu žadatele.

Ukaž více

26. 4. 2022

Vyřazení některých kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů

Upozorňujeme, že dojde k vyřazení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace a čipová karta Crypto Java Card z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU QSCD) k datu 31. 12. 2022 a následně token eToken 5110 CC (840) a čipová karta ID Prime MD840 k datu 30. 09. 2023.

K uvedenému datu budou zneplatněny všechny kvalifikované certifikáty uložené na zmíněných prostředcích a bude třeba zakoupit nový kvalifikovaný prostředek.

Ukaž více