ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

22. 4. 2022

Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů (např. EKO-KOM)

Dne 23. 3. 2022 byl na Koordinačním výboru KDP a GFŘ projednán příspěvek, který se týká problematiky fakturace na společnosti, jako jsou např. EKO-KOM.

Ve stanovisku GFŘ je uvedeno, že poskytnutí služby obcí autorizované obalové společnosti v souvislosti se zákonem o obalech a výrobcům na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností, není výkonem veřejné správy a obce se proto při výkonu této činnosti považují za osoby povinné k dani. To znamená, že fakturace by měla probíhat s DPH.

Na stránkách Finanční správy ČR je k dispozici Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 3. 2022.

1. 4. 2022

FormFiller - nová verze

Dozvěděli jsme se, že Software 602 vydali novou verzi FormFilleru (4.80.70.22.0304) pro provádění konverzí.

Aktualizace se sama nenabídne, ani spuštěním kontroly verzí. Verzi stáhnete zdehttps://www.602.cz/formfiller. Při první konverzi je třeba nastavit uživatele webových služeb (jméno a heslo). Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte obchodního zástupce nebo naši zákaznickou podporu.

31. 3. 2022

Změny v ohlašovacích povinnostech zaměstnavatelů vůči OSSZ od 1. 4. 2022

Novelou zákona o zaměstnanosti (zákon č. 248/2021 Sb.) se s účinností od 1. dubna 2022 rozšiřují údaje, které musí zaměstnavatel předávat při skončení pracovního poměru zaměstnance (resp. při jeho odhlášení z nemocenského pojištění) České správě sociálního zabezpečení. Jedná se o údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, konkrétně:

Ukaž více

17. 3. 2022

Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení

Ministerstvo financí zveřejnilo 2. 3. 2022 postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Odkaz na metodický pokyn najdete zde.

8. 3. 2022

Navýšení normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka pro rok 2022

Jak jsme Vás již informovali v předchozích článcích, dne 28. 1. 2022 nabyl účinnosti Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se dodatečně navýšily normativní náklady na bydlení pro rok 2022. V souvislosti s tímto zákonem se objevily protichůdné názory, zda se zvýšené normativní náklady týkají i exekučních srážek ze mzdy, nebo jen nároku na příspěvek na bydlení.

Ukaž více

8. 3. 2022

Informace pro školy ohledně mzdových prostředků za aktivity v rámci Národního plánu doučování

Z oddělení statistického výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla v posledních dnech rozeslána informace ohledně mzdových prostředků vyplácených za aktivity v rámci Národního plánu doučování (realizovaných od ledna do srpna 2022). Dle těchto informací mají být tyto aktivity zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a financovány budou z fondu Národního plánu obnovy, který nepatří mezi fondy ESF. Proto mají ve výkaze P1-04 figurovat pouze v oddílech V a I (a to konkrétně v řádcích 0121, 0128, 0514, 0515).

Aby se promítlo do požadovaných řádků, je třeba v programu KEO4 u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), které se budou vztahovat k Národnímu plánu doučování, nastavit zdroj peněz "Ostatní zdroje".

8. 3. 2022

Prominutí místních poplatků

Dne 4. 3. 2022 vydalo Ministerstvo financí ČR na svých stránkách informace, jak řešit poplatkovou povinnost u vzrůstajícího počtu uprchlíků do České republiky v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině.

Ukaž více