ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

13. 5. 2020

Srážky ze mzdy a daňový bonus

Dne 24. 4. 2020 vstoupil v platnost Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Ukaž více

11. 5. 2020

Zákaznická podpora v plném provozu

Od 11. května je Zákaznická podpora opět v plném provozu včetně prodloužené pracovní doby v PO a ve ST do 17:00 hod.

27. 4. 2020

Microsoft končí s podporou Windows 10 vydání 1809

Podle předem oznámeného scénáře v úterý 12.5.2020 skončí životní cyklus Windows 10 vydání 1809. Operační systém bude nadále funkční, ale společnost Microsoft již pro toto vydání nebude zveřejňovat aktualizace.

Adekvátně tomu upravíme i náš soupis podmínek pro běh informačního systému KEO4 (tzv. "compatibility list").

Doporučujeme vám aktualizovat na poslední vydání Windows 10 s číslem 1909, které bude Microsoftem podporované do 11.5.2021.

22. 4. 2020

Vyúčtování v Příjmových agendách (změna sazby DPH)

Od 1. 5. 2020 dochází k přechodu některých plnění ze sazby 15% do sazby 10%. Vzhledem k tomu, že u plnění jako je např. vodné a stočné se provádí vyúčtování, bylo nutné upravit Příjmové agendy v KEO4 a v KEO-W. Popisy změn v programech budou uvedeny v novinkách. Pracovní postup pro KEO4 je v dokumentaci a pro KEO-W bude v metodikách.

Ukaž více

16. 4. 2020

Vyúčtování s ohledem na změnu sazby DPH

Novela zákona o DPH vstoupí v platnost 1. 5. 2020, proto připravujeme změny ve výpočtech vyúčtování v Příjmových agendách KEO4 tak, aby správně zpracovávaly změnu sazby DPH u vodného a stočného.

Ukaž více

14. 4. 2020

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při vyplňování tiskopisů pro ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení apeluje na zaměstnavatele, aby věnovali maximální pozornost vyplňování tiskopisů pro ošetřovné. To z toho důvodu, že dosud doručené tiskopisy obsahovaly řadu chyb a nekompletních údajů. Pokyny včetně vzorově vyplněných tiskopisů jsou dostupné na www.cssz.cz.

Nejčastější chyby ze stran zaměstnavatelů byly následující:

Ukaž více

8. 4. 2020

Náhrada za karanténu a odvod do FKSP

FKSP je tvořen základním přídělem na vrub nákladů organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných platů a náhrad platů. I v případě karantény je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy/platu, která by měla být do základu pro výpočet odvodu do FKSP započtena. Protože je ale toto nastavení v programu až od reedice verze 1.6.14 ze dne 8. 4. 2020, doporučujeme uživatelům, kteří zpracovali mzdy před tímto datem, aby přegenerovali příkaz k úhradě a ošetřili případný rozdíl na odvodu do FKSP. Týká se samozřejmě pouze těch organizací, které v měsíci březnu měly některého ze zaměstnanců v karanténě.

8. 4. 2020

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

• Od soboty 11. 4. 2020, od 19:00 hodin – do neděle 12. 4. 2020, do 12:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.