ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

17. 2. 2022

Nejasnosti kolem nezabavitelné částky pro rok 2022

Dne 7. 2. 2022 byla zveřejněna aktualizace programu KEO4 Mzdy, která obsahovala navýšení normativních nákladů na bydlení (a potažmo nezabavitelné částky na osobu povinného a vyživovaných osob pro účely srážek ze mzdy). Od té doby se na nás obracíte s dotazy, jestli byla tato úprava správná a jestli opravdu má mít dodatečné navýšení normativních nákladů zákonem č. 17/2022 Sb. vliv na výpočet nezabavitelné částky. Pravdou totiž je, že některé dostupné zdroje uvádějí, že navýšení se týká pouze stanovení nároku na příspěvek na bydlení nikoli srážek ze mzdy.

Ukaž více

15. 2. 2022

V programu KEO4 Mzdy můžete nyní přímo využívat službu "Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN)"

Již od verze KEO4 Mzdy 1.9.4 můžete v programu využívat službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Díky této službě můžete přímo z programu žádat a následně načítat odpovědi z ČSSZ ohledně vzniku, trvání, změny a zániku dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců.

Ukaž více

10. 2. 2022

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

• Od 11. 02. 2022, od 19:00 hodin - do 13. 02. 2022, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

13. 1. 2022

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Je nutné provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 až 78e. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Postup pro roční vypořádání v KEO4 Účetnictví je zveřejněn na našich stránkách v sekci Metodiky.

12. 1. 2022

Změny legislativy 2022

a) Rozpočtová skladba

Vyhláška č. 323/2002 Sb. byla nahrazena k 1. 1. 2022 novou vyhláškou č. 412/2021 Sb. Nová vyhláška již neobsahuje náplně. K vyhlášce je zveřejněn pokyn, který obsahuje náplně rozpočtové skladby.

Ukaž více

12. 1. 2022

Rozpočtová skladba v roce 2022

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě byla k 31. 12. 2021 zrušena a byla nahrazena k 1. 1. 2022 novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Nová vyhláška již neobsahuje náplně. K vyhlášce je zveřejněn pokyn, který tyto náplně rozpočtové skladby bude obsahovat.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882

Rozpočtová skladba a rozpočet

Pokud byl rozpočet a případné úpravy rozpočtu prováděny na rozpočtové skladbě platné do konce roku 2021, pak je nutné rozpočet znovu otevřít a přes tlačítko Akce aktualizovat názvy položek.

Též je nutné změnit položku 1340 na 1345, případně 1337 na 1345. O této změně je potřeba vytvořit záznam s legendou, proč došlo ke změně a záznam dát zastupitelstvu na vědomí při nejbližším zasedání, zároveň se tato změna zveřejní na internetových stránkách obce.

12. 1. 2022

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů MF ČR, která v Příloze č. 2 stanoví rozsah a strukturu údajů a termíny pro územní samosprávné celky (dále ÚSC) a dobrovolné svazky obcí (dále DSO).

Ukaž více

3. 1. 2022

KEO4 Spisová služba - problém s konverzí z moci úřední do listinné podoby

Po aktualizaci FormFilleru (od Software 602) je nyní problém s konverzí z moci úřední z elektronické do listinné podoby. Napsali jsme na helpdesk CzechPOINTu a čekáme na jejich vyjádření. Zatím je možné použít konverzi dle §69a do listinné podoby a získat tak ověřenou kopii dané komponenty.