ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Metodiky — Mzdy

Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Slevy na sociálním pojištění

NOVÉ

3.3.2023

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy od 1. 1. 2023

NOVÉ

27.1.2023

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy v roce 2022

27.9.2022

Účast zaměstnanců na dětských táborech a sportovních soustředěních

12.8.2021

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy v roce 2018

30.10.2018

Odměňování členů okrskových volebních komisí

24.9.2018

Důchodci mohou žádat o slevu na poplatníka i za rok 2013

9.10.2014

Neplacené volno

8.10.2014

Volby a odměňování v KEO4 a KEO v roce 2014

8.10.2014

Jak na doplatek do minimální a zaručené mzdy od 1. 8. 2013

18.9.2013

Změny v minimální mzdě od 1.8.2013 - obsluha programu

8.8.2013

Změny v minimální mzdě od 1.8.2013 - legislativa

1.8.2013

Texty v exportu zaúčtování předpisu pro KEO-W

20.6.2013

Jak vytvořit „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ (II.pilíř důch.spoř.)

5.4.2013

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP

9.1.2013

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP (Příloha 1 - Předejka)

9.1.2013

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP (Příloha 2 - Vrácenka)

9.1.2013

Jak nastavit ZP u člena volební komise - příklady

29.10.2012

Volby a odměňování 2012-2013

27.10.2012

Mateřská a rodičovská dovolená

27.9.2012

Mzdy pro školy - statistiky P1-04 a ISP

27.9.2012

DPČ a DPP s příklady

28.8.2012

Odborové příspěvky - jak je pořídit v KEO Mzdy

25.8.2012

Dohody s nepravidelnou pracovní dobou

4.6.2012

ELDP - netradiční příklady

29.2.2012