ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Metodiky — Majetek

Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Vypořádání nerozpuštěného zůstatku transferu u karet s nulovou zůstatkovou cenou

nová

2.8.2022

Daňové odpisy v KEO4 Majetek

22.12.2017

Zpětné pořízení souboru hmotných movitých věcí – doporučený postup

22.12.2017

KEO Majetek - popis kontrol před převodem do KEO4 Majetek

10.6.2015

KEO Majetek - popis roční uzávěrky 2014

10.3.2015

KEO4 Majetek - popis zpracování závěru roku 2014

27.1.2015

(DOS) Popis verze 8.08 - popis zpracování závěru roku 2014

27.1.2015

(DOS) Popis verze 8.05 - přechod z roku 2013 na rok 2014

13.3.2014

Oprava oprávek, transferů a rozpuštěných transferů (DP 399)

6.1.2014

Popis verze 8.02, včetně odpisování majetku (DOS)

4.4.2013

Majetek PO k 31.12.2012

4.3.2013

Ocenění majetku reálnou hodnotou

21.1.2013

Zaúčtování odpisů a rozpouštění transférů

14.1.2013

Dooprávkování majetku u PO k 31. 12. 2012

2.1.2013

Transfery v roce 2012 pro ÚSC

16.4.2012

Účetní odpisy v roce 2012 pro ÚSC

13.4.2012

Účetní odpisy 2012 podle ČÚS č. 708

4.4.2012

Typy majetku a příslušné syntetické účty

2.4.2012

Dokumentace majetek rok 2012

2.4.2012

Evidence majetku v programu KEO

23.1.2012

Zaúčtování dooprávkování majetku k 31. 12. 2011

20.12.2011

Změna typu (SU) a podtypu (AU) majetku

7.6.2011