ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

9. 4. 2021

KEO4 1.8.10 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.10 (9. 4. 2021), která obsahuje:

 • Úpravu zaúčtování mimořádného příspěvku ke karanténě. Nově bude předpis účtován na 3xx účtech. V případě, že máte již zaúčtování provedeno, doporučujeme upravit ručně. Podrobnější informace najdete v tomto článku.
 • Kosmetické úpravy tisku PVPOJ s údaji ke karanténnímu příspěvku.
6. 4. 2021

KEO4 1.8.10 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.10 (6.4. 2021), která obsahuje:

 • Ošetření výpočtu mimořádného příspěvku při karanténě u uvolněných zastupitelů. Stejně jako u jiných pracovních vztahů již po zaškrtnutí "Mimořádného příspěvku" na neodpracované době dojde k výpočtu tohoto příspěvku.
 • Úpravu výpočtu mimořádného příspěvku ke karanténě v případech, kdy zaměstnanec odpracoval část směny v den, kdy karanténa (popř. izolace) započala.
 • Upravený tisk hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ". Do tisku byly doplněny údaje související s mimořádným příspěvkem ke karanténě. Elektronické odeslání fungovalo již před touto aktualizací.

Ukaž více

1. 4. 2021

KEO-X - Matrika 1.97 (211377)

 • Hlášení o narození pro ČSÚ – opravena chyba v nápovědě pro zadání vzdělání otce a matky.
 • V zápisu Určení otcovství narozeného dítěte bylo umožněno do čísla svazku zadat i jiný znak než číslo.
1. 4. 2021

KEO-X - Jádro 3.37 (211376)

 • Úprava pro modul Matrika, umožňující zapsat ve formuláři Určení otcovství narozeného dítěte do čísla svazku i jiný znak než číslo.
31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Mzdy

 • Ošetřili jsme výpočet mimořádného příspěvku při karanténě (izolaci). V měsících březnu a dubnu 2021 nově můžete u překážek v práci typu "Karanténa" a "DPN- Dočasná pracovní neschopnost" zaškrtnout "Mimořádný příspěvek". Následně program sám vypočítá výši příspěvku v souladu s příslušnou legislativou. Přesné postupy v jednotlivých situacích najdete v tomto článku. V měsíci, kde dojde k vyplacení mimořádného příspěvku někomu ze zaměstnanců, vás program zároveň upozorní při generování příkazu k úhradě na možnost ruční úpravy částky odvodu na sociální pojištění (upravte, pokud budete v daném měsíci uplatňovat odečet). Při vytváření hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ" se program zeptá, jestli chcete předvyplnit údaje "Počet zaměstnanců s karanténním příspěvkem" a "Úhrn odečítaných karanténních příspěvků". Pokud v daném měsíci odečet uplatníte, potvrďte. Program dané údaje sám vyplní dle mimořádných příspěvků vyplacených v aktuálním období. Počínaje hlášením za březnové mzdy bude elektronické odesílání probíhat prostřednictvím služby PVPOJ21 implementované na základě podkladů z ČSSZ.
 • V souvislosti s mimořádným příspěvkem jsme umožnili navázat na sebe překážky v práci typu "Karanténa" a "DPN - Dočasná pracovní neschopnost" (ve formuláři neodpracované doby údaj "Přecházející překážka ke spojení").
 • Ošetřili jsme situace, kdy u některého z pracovních vztahů dojde k přečerpání dovolené. Program nově na situaci nejen upozorní, ale zároveň nabídne možnost jejího vypořádání. Pokud možnost využijete, automaticky se vytvoří MS 5240 Přečerpaná dovolená. Nasazení průměru pro přečerpanou dovolenou vychází z toho, v jakém měsíci (a tedy jakým průměrem) byla přečerpaná dovolená proplacena (tj. pokud bude "přečerpání" zasahovat zpětně do více čtvrtletí, vznikne více mzdových složek přečerpané dovolené s různými průměry). Program také upozorní na situace, kdy částka přečerpané dovolené přesáhne hrubou mzdu zaměstnance v daném obdoobí. Tyto případy je následně třeba ošetřit ručně (přečerpanou dovolenou lze srazit pouze do výše hrubé mzdy).

Ukaž více

31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Příjmové agendy

 • Nově je možné v Příjmových agendách připravit příkaz k úhradě a pomocí homebankingu ho odeslat do banky.
  Příkazy k úhradě můžete vytvářet v nabídce Příkazy k úhradě / Nový. Vyberete období splatnosti a typ příjmů a nabídnou se zaúčtované neuhrazené přeplatky.
  Pokud není u poplatníka / plátce předpisu vyplněno číslo účtu, vyplňte ho v detailu poplatníka / plátce na záložce ostatní (lze i proklikem přímo při vytváření příkazu k úhradě: tlačítko Detail, tlačítko s lupičkou vedle poplatníka / plátce, rozkliknout část „Adresy, kontakty a ostatní“ a záložka Ostatní).
  Po vytvoření příkazu k úhradě stiskněte tlačítko Homebanking.
  Podrobný návod najdete v dokumentaci.
 • Při vytváření nového vyúčtování jsme na formulář, kde se vyplňuje období vyúčtování od – do, přidali (ve formuláři dole) možnost vybrat, jak budou do vyúčtování zahrnuty zálohy: buď jako dosud „dle data splatnosti zálohy od - do“ nebo nově dle „data úhrady zálohy od - do“.
 • Upravili jsme formulář Parametry / Základní - pro větší přehlednost jsme parametry uspořádali do samostatných záložek.

Ukaž více

31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Účetnictví

 • Kdo využívá v pokladně platbu kartou, tak při zpracování banky lze zautomatizovat dohledání plateb kartou z předchozího dne. Nyní umíme zpracovat další formát pro načítání – formát FLAT 7.0. Více v dokumentaci.
 • Výkaz Rozvaha – nyní je k dispozici i varianta výkazu v tisících Kč.
 • Objednávky – funkci „Nový doklad z… / Z objednávky“ jsme přidali do nástrojové lišty pro všechny typy závazkových dokladů, které obsahují záložku Objednávky.

Ukaž více

31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Spisová služba

 • U analogových (listinných) dokumentů lze nově provádět konverzi do digitální podoby dle §69a. Je třeba vložit PDF soubor ze skeneru nebo z disku, doplnit označení vstupu a datum sepsání a poté podepsat s časovým razítkem. Po konverzi vznikne ověřená digitální kopie z listinného originálu.
 • Pokud máte KEO4 napojené na základní registry, máte nyní možnost ověřit fyzickou osobu v adresáři. V detailu subjektu kliknete na tl. Ověřit, dále vyberete agendu, roli a doplníte důvod ověření. Následně dojde k porovnání údajů z KEO4 a ROB a údaje ze základních registrů je možné převzít.
 • Vylepšili jsme filtr pro tisk předávacího protokolu. Nyní je přednastaveno datum „předáno“ na interval. Je možné filtrovat i digitální dokumenty. Pokud nechcete před tiskem zobrazovat výběr organizačních jednotek a pracovních míst, pak stačí v parametrech Podatelny odškrtnout „V předávacím protokolu zobrazovat výběr org. jednotek a pracovních míst.“

Ukaž více

31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Majetek

 • V nabídce Majetek / Sestavy / Inventarizace jsme do průvodce všech inventárních sestav přidali políčko Datum podpisu. Najdete ho na formuláři Podpisové tabulky. Zvolené datum se vytiskne u všech jmen inventarizační komise a u osoby odpovědné za majetek.