ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
5. 1. 2021

KEO-X - Matrika 1.95 (211366)

  • Upravili jsme číselník matričních obvodů (vymezení jejich správních obvodů) dle změn daných vyhláškou 494/2020 z 24.11.2020.
  • Změna v číselníku matričních obvodů - u města Harrachov se od 1.1.2021 mění okres - nově bude spadat do okresu Jablonec nad Nisou.