ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
19. 7. 2022

KEO4 1.10.2 – Účetnictví

 • V souvislosti s novým údajem MU Mimořádné události (tento údaj je určen pro vykazování příjmů a výdajů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu) jsme doplnili:
  • Export / Věty 56Gg – do exportního souboru jsme přidali generování věty 792 dle metodiky Gordic. Pokud si nepřejete exportovat MU, zaškrtněte „Export bez vět MU“.
  • Import / Věty 56Gg – zpracování vět 792 (MU) při importu (zaškrtávátko Import z Gordicu).
  • Rozpočet – přidali jsme sloupec MU.
  • Objednávky / Alokace rozpočtu - přidali jsme sloupec MU.
  • Import zaúčtování z mezd nyní obsahuje také údaj MU.
  • Již ve verzi z 27. 6. 2022 jsme doplnili tento nový číselník do zaúčtování.
 • Doklady – v přehledu dokladů jsme upravili rychlý filtr „Partner“: nově lze vyhledat psaním i dle IČO.
 • Doklady (došlé) – vylepšili jsme akci Nový doklad z.../ Ze Spisové služby. Doplnili jsme do průvodce Datum splatnosti a zrušili partnera (který se naplňuje automaticky a můžete ho zkontrolovat a upravit ve vytvořeném dokladu).
 • Platba kartou – vylepšili jsme poznámku v automaticky zakládaném pohledávkovém dokladu vůči bance (nyní včetně přijal/vydal).
 • Účtový rozvrh / Sledování obratů daně z příjmů – do účtového rozvrhu jsme přidali nový příznak, který si můžete nastavit buď přímo při zakládání do účtového rozvrhu, nebo posléze v nabídce Číselníky / Základní / Účtový rozvrh (jednotlivě v detailu nebo hromadně pomocí tlačítka Hromadná změna). Příznak „Sledování obratů daně z příjmů“ využijete při tisku sestavy UC003 Opis deníku – zaškrtněte jej v pravém panelu sestav.
 • Sestavy / Inventury – v pravém panelu stiskněte „Volitelné texty“ – přidali jsme doprostřed formulář sekci „Volný text“. Když zde text vyplníte, vytiskne se v sestavě na konci sestavy nad patičkou.
 • Deník / Filtr – přidali jsme možnost filtrovat kombinaci SU a AU zároveň. Pokud tuto funkci potřebujete, v deníku ve filtru stiskněte „Nastavit“ a z levého do pravého seznamu údajů přidejte „SU+AU“. Příklad vyplnění filtru SU+AU: 2610300.
 • Sestavy / UC003 Opis deníku a UC010 Přehled pohybů a stavů – v pravém panelu jsme do filtru přidali možnost filtrovat kombinaci SU a AU zároveň. Pokud tuto funkci potřebujete, v pravém panelu u těchto dvou sestav ve filtru stiskněte „Nastavit“ a z levého do pravého seznamu údajů přidejte „SU+AU“. Příklad vyplnění filtru SU+AU: 2610300.
 • Úhrada na pokladně – Sklady (F8) – vylepšili jsme rychlé filtry.
 • Číselníky / Šablony dokladů – do detailu šablony jsme přidali zatržítko „Přenesená daňová povinnost“. Když zaškrtnete, tak se „Částka šablony“ přenese do dokladu tak, jak je zadaná v šabloně (ale nesmí být zaškrtnuto „Cena za jednotku včetně DPH“).
 • Sestavy / UC201 Opis bankovního výpisu – pravý panel – „Volitelné texty“ – přidali jsme masku pro Datum výpisu.
 • Saldokonto – přidali jsme volitelný sloupec „Úhrada SIPO / přeplatkem“. Pokud chcete přidat tento údaj do filtru, ve filtru stiskněte „Nastavit“ a z levého do pravého seznamu údajů přidejte „Úhrada SIPO / přeplatkem“.
 • Objednávky – v detailu objednávky jsme přidali funkci Akce / Stornovat objednávku. Stornovat lze pouze objednávku, která nemá alokovaný rozpočet, nemá vazbu na doklad a není na ni vystavena žádost o schválení.
 • Závěrečný účet – umožnili jsme přidat komentář i k importovanému souboru.
 • Výkaz Schvalování účetní závěrky – doplnili jsme měkkou kontrolu (varování) na Datum rozhodování o schválení / neschválení účetní závěrky - pokud není v rozmezí od 1. 1. do 30. 6.