ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
21. 2. 2023

KEO4 1.12.0 – Účetnictví

  • Banka / Import výpisu z banky (homebanking) – upravili jsme zpracování tak, aby byla lépe ošetřena situace při souběžné úhradě poplatků v několika pokladnách a zpracování importu do banky.
  • Pokladní doklady, vyúčtování vydané, ostatní pohledávky, vnitřní doklad a tisky „účetní doklad“ a „vrubopis“ - přidali jsme možnost odeslat do modulu Spisová služba hromadně. V seznamu dokladů označte a v nástrojové liště najdete tlačítko „Spisová služba“.
  • Číselníky / Základní / Pokladny / záložka Tisk – přidali jsme nový parametr, díky kterému si můžete nastavit, aby se vám po vytištění pokladního dokladu tisk automaticky ukládal do záložky Dokumenty.
  • Do nabídky vlevo jsme doplnili ikonu k menu Subjekty.
  • PAP – aktualizovali jsme číselník partnerů pro PAP (výkaz Pomocný analytický přehled) podle metodiky tvorby PAP, příloha č. 1.