ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
1. 11. 2023

KEO4 1.12.8 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.12.8 (1. 11. 2023), která obsahuje:

  • Úpravu nabídky pracovních vztahů při pořízení příplatků stálých. Pro typ "Příplatek za práci ve ztíženém prostředí" se nově nabízí i pracovní vztahy typu "Dohoda o provedení práce" a "Dohoda o pracovní činnosti". I dohodám konaným mimo pracovní poměr tak lze nově tento příplatek pořídit i v případě, že má stálý charakter (tedy je vyplácen pravidelně).
  • Možnost vlastního nastavení procenta u dohod konaných mimo pracovní poměr pro příplatky, které vycházejí z hodin zadaných v harmonogramu pracovní doby (tedy u příplatku za práci ve svátek, za práci v sobotu a neděli a za práci v noci). V nabídce "Číselníky" - "Číselník příplatků" si tak nově můžete u vyjmenovaných záznamů vyplnit "Vlastní %", pokud organizace daný příplatek vyplácí v jiné výši, než je zákonem stanovené minimum.
  • Příplatky u dohod mimo pracovní poměr jsou nově navázány na samostatné mzdové složky (MS 2121 Příplatek za práci v noci u dohod, MS 2131 Příplatek za práci ve svátek u dohod, MS 2151 Práce v sobotu a neděli u dohod, MS 2431 Příplatek za práci ve ztíženém prostředí u dohod). Pokud jste již před aktualizací měli zmíněné příplatky u dohod pořízeny, doporučujeme provést znovu výpočet mezd, aby vznikly tyto nové mzdové složky (a následně bylo v pořádku např. zaúčtování mezd, které je v případě příplatků u dohod jiné než u příplatků pracovních poměrů).
  • Typ mimomzdových náhrad "Náhrada nákladů při práci na dálku" jsme umožnili evidovat i ve variantě paušální náhrady za jednu hodinu práce na dálku. Pokud tímto způsobem hradíte zaměstnancům náklady vzniklé při práci z domova, pořiďte do evidence stálé mimomzdové náhrady tohoto typu s částkou, kterou vyplácíte paušálně za jednu hodinu. V harmonogramu pracovní doby je nově v detailu jednotlivých dnů údaj "Práce na dálku", kde je možné evidovat počet hodin, které byly odpracovány na dálku. V případě, že si zapnete sloupec "Práce na dálku" do pohledu, můžete hodiny editovat přímo z harmonogramu. V měsíční evidenci v nabídce "Mimomzdové náhrady" pak stačí stisknout tlačítko "Doplnit počty jednotek dle odpracované doby" a program sečte hodiny zadané v harmonogramu a doplní jednotky a celkovou částku náhrady za příslušný měsíc.