ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Majetek

  • V nabídce Majetek / Sestavy / Inventarizace jsme do průvodce všech inventárních sestav přidali políčko Datum podpisu. Najdete ho na formuláři Podpisové tabulky. Zvolené datum se vytiskne u všech jmen inventarizační komise a u osoby odpovědné za majetek.