ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Mzdy

  • Ošetřili jsme výpočet mimořádného příspěvku při karanténě (izolaci). V měsících březnu a dubnu 2021 nově můžete u překážek v práci typu "Karanténa" a "DPN- Dočasná pracovní neschopnost" zaškrtnout "Mimořádný příspěvek". Následně program sám vypočítá výši příspěvku v souladu s příslušnou legislativou. Přesné postupy v jednotlivých situacích najdete v tomto článku. V měsíci, kde dojde k vyplacení mimořádného příspěvku někomu ze zaměstnanců, vás program zároveň upozorní při generování příkazu k úhradě na možnost ruční úpravy částky odvodu na sociální pojištění (upravte, pokud budete v daném měsíci uplatňovat odečet). Při vytváření hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ" se program zeptá, jestli chcete předvyplnit údaje "Počet zaměstnanců s karanténním příspěvkem" a "Úhrn odečítaných karanténních příspěvků". Pokud v daném měsíci odečet uplatníte, potvrďte. Program dané údaje sám vyplní dle mimořádných příspěvků vyplacených v aktuálním období. Počínaje hlášením za březnové mzdy bude elektronické odesílání probíhat prostřednictvím služby PVPOJ21 implementované na základě podkladů z ČSSZ.
  • V souvislosti s mimořádným příspěvkem jsme umožnili navázat na sebe překážky v práci typu "Karanténa" a "DPN - Dočasná pracovní neschopnost" (ve formuláři neodpracované doby údaj "Přecházející překážka ke spojení").
  • Ošetřili jsme situace, kdy u některého z pracovních vztahů dojde k přečerpání dovolené. Program nově na situaci nejen upozorní, ale zároveň nabídne možnost jejího vypořádání. Pokud možnost využijete, automaticky se vytvoří MS 5240 Přečerpaná dovolená. Nasazení průměru pro přečerpanou dovolenou vychází z toho, v jakém měsíci (a tedy jakým průměrem) byla přečerpaná dovolená proplacena (tj. pokud bude "přečerpání" zasahovat zpětně do více čtvrtletí, vznikne více mzdových složek přečerpané dovolené s různými průměry). Program také upozorní na situace, kdy částka přečerpané dovolené přesáhne hrubou mzdu zaměstnance v daném obdoobí. Tyto případy je následně třeba ošetřit ručně (přečerpanou dovolenou lze srazit pouze do výše hrubé mzdy).
  • Upravili jsme tisk výkazu P1-04 pro školy tak, aby odpovídal vzoru pro rok 2021.
  • V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy jsme v programu upravili formuláře pro potvrzení o zdanitelných příjmech tak, aby odpovídaly příslušným zdaňovacím obdobím, za které jsou vystavené (doposud byly ošetřeny pouze tisky těchto potvrzení).