ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
6. 4. 2021

KEO4 1.8.10 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.10 (6.4. 2021), která obsahuje:

  • Ošetření výpočtu mimořádného příspěvku při karanténě u uvolněných zastupitelů. Stejně jako u jiných pracovních vztahů již po zaškrtnutí "Mimořádného příspěvku" na neodpracované době dojde k výpočtu tohoto příspěvku.
  • Úpravu výpočtu mimořádného příspěvku ke karanténě v případech, kdy zaměstnanec odpracoval část směny v den, kdy karanténa (popř. izolace) započala.
  • Upravený tisk hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ". Do tisku byly doplněny údaje související s mimořádným příspěvkem ke karanténě. Elektronické odeslání fungovalo již před touto aktualizací.
  • Opravu sestavy M424 Výkaz náhrad za DPN, jejíž tisk na datech s mimořádným příspěvkem končil chybou.
  • Úpravu zaokrouhlování u náhrad za karanténu. Stejně jako u náhrady za dočasnou pracovní neschopnost se nyní řídí i zaokrouhlení náhrady za karanténu základním parametrem "Zaokrouhlení náhrady mzdy". Nastaveno můžete mít buď zaokrouhlení každé mzdové složky zvlášť nebo zaokrouhlení až na výsledné dobírce. Vzhledem k tomu, že legislativa toto zaokrouhlování nijak nespecifikuje, je možno mít nastaveno libovolným způsobem.
  • Odstranění zaokrouhlovávání u benefitu "Příspěvek na stravování" (tzv. stravenkového paušálu). Doposud v případě, že měsíční benefit vyšel u zaměstnance v halířích, došlo k zaokrouhlení, čímž však u některých organizací mohlo dojít k tomu, že byl překročen daňově uznatelný limit. V případě, halířových částek tak nyní dochází k zaokrouhlení až na úrovni celkové dobírky.