ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 3. 2021

KEO4 1.8.10 – Spisová služba

  • U analogových (listinných) dokumentů lze nově provádět konverzi do digitální podoby dle §69a. Je třeba vložit PDF soubor ze skeneru nebo z disku, doplnit označení vstupu a datum sepsání a poté podepsat s časovým razítkem. Po konverzi vznikne ověřená digitální kopie z listinného originálu.
  • Pokud máte KEO4 napojené na základní registry, máte nyní možnost ověřit fyzickou osobu v adresáři. V detailu subjektu kliknete na tl. Ověřit, dále vyberete agendu, roli a doplníte důvod ověření. Následně dojde k porovnání údajů z KEO4 a ROB a údaje ze základních registrů je možné převzít.
  • Vylepšili jsme filtr pro tisk předávacího protokolu. Nyní je přednastaveno datum „předáno“ na interval. Je možné filtrovat i digitální dokumenty. Pokud nechcete před tiskem zobrazovat výběr organizačních jednotek a pracovních míst, pak stačí v parametrech Podatelny odškrtnout „V předávacím protokolu zobrazovat výběr org. jednotek a pracovních míst.“
  • Správce spisové služby může upravovat číselník klíčových slov a typů dokumentů. Může nastavit, která klíčová slova či typy dokumentů budou aktivní a budou se uživatelům nabízet. Také může správce doplnit nová klíčová slova či typy dokumentů.
  • Přidali jsme nový způsob vyřízení spisu – vyřízení „Záznamem na dokumentu“. V rámci vyřízení spisu je možné ke konkrétnímu dokumentu, který je vložený do spisu, přidat záznam buď ve formě poznámky, nebo přiloženého souboru.