ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
5. 1. 2021

KEO4 1.8.5 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.5 (5. 1. 2020), která obsahuje:

- úpravu číselníku stupnic platových tarifů. Na základě nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení částek v přílohách č. 2, 3 a 4. Jako jediná zůstává beze změny "Příloha č. 1 - Základní platové tarify", proto pouze zaměstnancům zařazeným do této přílohy není nutné dělat nové platové výměry. Ostatním zaměstnancům (pedagogům, pracovníkům v sociálních službách) je třeba vytvořit k 1. 1. 2021 nové platové tarify s navýšenými částkami.

Pořídit nové platové výměry hromadně můžete přes akci "Hromadná změna", která se nachází v nabídce "Platové výměry".