ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.7 (22. 2. 2021), která obsahuje:

- upravené hlášení "Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - srážková daň". Hlášení je nově možno vytvořit ve dvou variantách, podle toho, za jaké období je sražená daň zahrnuta. První variantou (tou legislativně správnou) je zahrnutí daně dle období, kdy byla srážka skutečně provedena, tedy při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (např. v lednu se načte daň sražená z mezd prosincových předchozího roku). Druhou variantou (kterou velká část finančích úřadů také respektuje) je zahrnutí daně dle období mezd (tedy v lednu se načte daň sražená z mezd lednových). Uživateli doporučujeme použít tu variantu, kterou ve vyúčtování srážkové daně praktikoval doposud při ručním vyplnění na portále.