ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Účetnictví

  • Pořízení dokladu – přidání nového partnera: standardní postup při pořízení dokladu je, že nejprve zkusíte vyhledat existujícího partnera tak, že zadáte jméno nebo IČO do našeptávače. A v případě, že zadáte IČO a partner se nenajde, tak při pořízení partnera do adresáře se vám již jednou zadané IČO pro nového partnera předvyplní.
  • Likvidační lístek lze konfigurovat – menu Sestavy – UC022 Likvidační lístek – pravý panel, tlačítko Volitelné texty. Nově můžete ve volitelných textech použít masku pro datum došlo / vystaveno.
  • Výkazy pro podnikatele – změny od roku 2020 pro výkazy Rozvaha (plná, zkrácená rozšířená a zkrácená) a Výkaz zisku a ztráty
  • Banka – Tisk potvrzení o platbě (ODT) – doplnili jsme volitelné pole pro tisk poznámky předpisu poplatku z Příjmových agend („PoznamkaPoplatku“).
  • Pro uživatele zpracovávající výkaz Pomocný analytický účet (PAP) jsme doplnili kontrolu, od roku 2021 se kontroluje identifikátor veřejné zakázky.