ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 10. 2021

KEO4 1.9.1 – Evidence obyvatel

  • Vytvořili jsme novou sestavu EO016 Statistika obyvatel k aktuálnímu dni, která je opisem dat z panelu "Statistika".
  • Na kartu obyvatele jsme přidali zatržítko "Zařazení do stálého seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí", které zaškrtnete v případě, že budete (nebo jste již byli) informováni o tom, že byl obyvatel na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v zahraničí zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Informace se automaticky přenese do stálého seznamu voličů a následně také do výpisu ze stálého seznamu voličů u nově vytvořených voleb.