ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 10. 2021

KEO4 1.9.1 – Příjmové agendy

  • Smluvní povinnosti s vyúčtováním - na záložku „Měřidla – zadání odečtu“ jsme přidali nabídku Akce / Importovat stavy. Pomocí této nabídky nyní můžete hromadně načíst konečné stavy jednotlivých vodoměrů (měřidel) ze souboru, který vytvoří váš specializovaný program (např. program na Vodné). Strukturu importního souboru najdete v dokumentaci.
  • Poplatníci - v případě, kdy jako adresu trvalého pobytu potřebujete zadat zahraniční adresu, zaškrtněte zatržítko „Adresa v zahraničí“ a poté můžete vyplnit jednotlivá pole Ulice, Obec, Země atd.
  • Číselníky / Příjmové řady – přidali jsme vpravo nahoře zatržítko „Poplatek z pobytu“. Když si takto označíte příjmovou řadu, automaticky se zaškrtnou zatržítka „Negenerovat předpisy automaticky“ a „Vytvářet i nulové předpisy“ a následně v detailu povinnosti poplatku z pobytu budete mít k dispozici údaj „Počet lůžek“.
  • Číselníky / Příjmové řady – „Poznámka na doklad“ tlačítko se třemi tečkami … vpravo - v nastavení masky pro poznámku na účetní doklad lze nyní nastavit i variabilní symbol předpisu.
  • Nově bude automaticky vznikat likvidace Zápočet (dobropis) i u dobropisu vytvořeného u vyúčtování. Podobně jako u dobropisu vytvořeného u předpisu vznikne likvidace „Zápočet (dobropis)“ vždy v případě, kdy částka „Zbývá uhradit“ vyúčtování není rovna nule.