ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 10. 2021

KEO4 1.9.1 – Spisová služba

  • Do tisku štítků pro ukládací jednotky jsme přidali novou šablonu, která obsahuje mimo jiné i spisový znak.
  • V nezařazených dokumentech, spisech, popř. dílech v modulu Referent nově můžete hromadně zrušit již nastavené datumy spouštěcí události u externích událostí.
  • V případě, že je změněna ve spisovém a skartačním plánu spouštěcí událost z vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu na událost externí, pak jsou automaticky zrušeny datumy spouštěcích událostí u nezařazených dokumentů a spisů v modulu Referent.
  • Na Podatelně v evidenci dokumentů přibyla nová tisková sestava s četností použitých spisových znaků pro dokumenty a spisy.
  • Upravili jsme tiskovou sestavu SSLJDR05 a SSLJDR11 pro tisk obsahu spisu s adresami. Nyní se tisknou pro jednotlivé dokumenty všechny adresy, které jsou u dokumentu použity.