ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

23. 3. 2021

KEO-X - Jádro 3.37 (211374)

 • V parametrech modulu Evidence obyvatel byla zakázána editace URL adresy pro export záznamů z Evidence obyvatel do Adresáře KEO4.
16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Majetek

 • Zautomatizovali jsme převod z nedokončeného majetku (SU 041 a 042) na dokončený.
  V menu Akce nebo v detailu karty zvolíte novou nabídku Převod na dokončený majetek. Pomocí průvodce kartu na SU 041 nebo 042 nejprve vyřadíte a hned zadáte pořizovací údaje k nové, „dokončené“, kartě. Na novou kartu se z té vyřazené přenesou některé údaje, abyste je nemuseli vyplňovat znovu.
 • Všechny karty mají novou záložku Vazby. Pokud převedete nedokončený majetek na dokončený výše uvedeným způsobem, program automaticky doplní vazbu mezi nedokončeným a dokončeným typem (SU). Vazby mezi jednotlivými kartami majetku lze vytvářet i ručně - v detailu majetku na záložce Vazby, pomocí tlačítka Nový.
16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Spisová služba

 • Do nabídky spisů byla přidána nová akce Smazat, která umožní smazat prázdný spis.
 • V záložce Komponenty u spisu a u ukládací jednotky si můžete nově hromadně ověřit datový formát. Tato funkce je dostupná i v nabídce Komponenty v modulu Referent.
 • Upravili jsme filtr pro tisk předávacího protokolu. Nejprve můžete vybrat organizační jednotku a pracovní místa. Poté již přímo v nabídce předávací protokoly upravit datum předáno, vybrat zda tisknout pouze předání analogových dokumentů či pouze ještě netištěná předání. Ve výběru si můžete zobrazit dokumenty maximálně půl roku zpětně.

Ukaž více

16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Účetnictví

 • Banka – nová funkce „Vrátit platbu“. Tuto funkci najdete v detailu bankovní transakce a usnadní vám vrácení chybné platby zpět na původní účet. V detailu bankovní transakce stiskněte tlačítko Akce / Vrátit platbu. Zobrazí se průvodce a v prvním snímku vyberte, zda vytvořit nový příkaz k úhradě, nebo chcete platbu připojit k již existujícímu příkazu k úhradě.
 • Platební kalendáře – usnadnili jsme vytváření kopií a nyní můžete vytvořit třeba 12 kopií platebního kalendáře (položek) najednou. Vyberte v seznamu dokladů platební kalendář, který chcete namnožit, a stiskněte tlačítko „Vytvořit kopii“. Zadejte počet kopií, datum splatnosti vytvářených kopií a pokud zaškrtnete Generovat po měsících, tak pokud máte např. Datum splatnosti 1. 1. 2021, tak se vám vygenerují kalendáře se splatností 1. 1. 2021, 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021... podle toho, kolik kopií (položek platebního kalendáře) vytváříte.
 • Ostatní příkazy k úhradě – přidali jsme funkci „Vytvořit kopii“, abyste si mohli zkopírovat starší příkaz k úhradě a vytvořit podle něj nový.

Ukaž více

16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Evidence obyvatel

 • Do okna "Statistika" jsme přidali údaj "Celkem bez cizinců", který vyjadřuje počet obyvatel bez záznamů s typem pobytu "Trvalý pobyt - cizinec".
16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Mzdy

 • Upravili jsme výpočet nároku na dovolenou v případě různých variant režimu pracovní doby v průběhu roku.
 • Přejmenovali jsme typy pracovních vztahů "Člen komise, který není zastupitel" a "Člen komise, který je neuvolněný zastupitel" na "Člen výboru, který není zastupitel" a "Člen výboru, který je neuvolněný zastupitel", aby nedocházelo k záměně s "Členem volební komise".
 • Před tisk sestavy M009A Mzdový list - oboustranný tisk jsme přidali možnost výběru třídění.

Ukaž více

16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Příjmové agendy

 • Do menu Předpisy a do menu Poplatníci jsme přidali novou záložku „Dokumenty“. Zobrazí se tam všechny dokumenty všech předpisů, resp. poplatníků.

  Dokumenty lze odesílat do spisové služby nebo e-mailem jednotlivě (z detailu předpisu nebo poplatníka), nebo hromadně (v záložce „Dokumenty“ si můžete hromadně nafiltrovat, označit a vytvořit e-maily).

  Odeslání e-mailů se skládá ze tří kroků:

  • 1. Vytvořit e-mail(y) – tlačítko „Nový e-mail“ v nástrojové liště,
  • 2. Uložit e-mail(y) k odeslání – tlačítko „Uložit k odeslání“ při vytváření e-mailu,
  • 3. Po kontrole e-mail(y) odeslat - v nabídce E-maily / K odeslání zaškrtněte e-maily, které chcete odeslat a pomocí tlačítka Odeslat e-mail je odešlete.

  Již odeslané e-maily najdete v nabídce E-maily / Odeslané.

 • Na formuláře upomínek, platebních výměrů a exekucí jsme přidali ikonu základních registrů pro ověření poplatníka v základních registrech.
16. 3. 2021

KEO4 1.8.9 – Vidimace

 • Přidali jsme zatržítko „Aktivní“ na číselník Knihy. Pomocí tohoto zatržítka si můžete zvolit, které knihy se vám budou nabízet při zápisu ověření.
26. 2. 2021

KEO4 1.8.8 – Účetnictví

 • Do detailu bankovního výpisu jsme přidali číslo účtu (zobrazuje účet nastavený v číselníku Banky).
 • Karta rozpočtu – když v kartě rozpočtu v dolní části překliknete na záložku „Obraty dle SU AU“, tak jsme vpravo dole doplnili přehlednou tabulku se součty po měsících.
 • Číselníky / Základní / Účtový rozvrh – do nástrojové lišty jsme doplnili tlačítko „Hromadná změna“, abyste mohli hromadně měnit příznaky „Sledovat účet v saldokontu“ nebo „Sledování obratů DPH“.

Ukaž více

26. 2. 2021

KEO4 1.8.8 – Příjmové agendy

 • Sestava PA011 „Podklad k inventuře pohledávkového účtu – po měsících“ – do pravého panelu jsme přidali volbu „Netisknout nulové měsíce“. Když zaškrtnete, sestava nebude obsahovat měsíce, ve kterých nevznikly žádné předpisy, dobropisy, úhrady ani likvidace.
 • Číselník Příjmové řady – v detailu je možné zvolit i další způsob výpočtu poměrné části poplatku, a to „Každý započatý den (nájmy)“. Při tomto nastavení bude částka předpisu vypočtena dle dní, po které povinnost trvala.
 • V nabídce Povinnosti (Poplatkové, Smluvní, Smluvní s vyúčtováním) a v nabídce Předpisy byl do filtru a nabídky sloupců přidán údaj „Datum úmrtí“.