ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

26. 2. 2021

KEO4 1.8.8 – Spisová služba

 • Upravili jsme formulář při provádění konverze do PDF/A. Nyní se při konverzi zobrazují pouze komponenty, které nejsou ve výstupním datovém formátu a nebylo u nich provedeno ztvárnění do výstupního datového formátu.
 • V záložce komponenty u spisu a ukládací jednotky jsme přidali nové sloupečky „výstupní datový formát“ a „formu dokumentu“.
26. 2. 2021

KEO4 1.8.8 – Mzdy

 • Umožnili jsme hromadný tisk platových výměrů. Pokud si nevytisknete platové výměry bezprostředně po hromadné změně (např. z důvodu oprav příplatků na jednotlivých výměrech), máte nově možnost hromadně vytisknout všechny označené záznamy v nabídce "Platové výměry".
 • Pro lepší orientaci uživatelů jsme kosmeticky upravili některé údaje na organizacích typu "škola". Učitelské úvazky v rámci platových výměrů jsme přejmenovali na přímou pedagogickou činnost. Zdroj peněz "ESF-GG", jsme přejmenovali tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o finance vyjmuté ze mzdové regulace (a bude tedy vykázáno v oddíle VII). Doplnili jsme upozornění na výkaz P1-04 v případě, že ho vytváříte pro vybrané měsíce (nikoli čtvrtletí). V tomto případě slouží pouze pro kontroly a nejde jej elektronicky odeslat.
 • Do dostupných polí pro šablonu platového výměru jsme doplnili pole pro úvazek a učitelský úvazek. Seznam všech dostupných polí pro jednotlivé šablony naleznete v dokumentaci pod klávesovou zkratkou F1 - nabídka "Šablony".
22. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.7 (22. 2. 2021), která obsahuje:

- upravené hlášení "Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - srážková daň". Hlášení je nově možno vytvořit ve dvou variantách, podle toho, za jaké období je sražená daň zahrnuta. První variantou (tou legislativně správnou) je zahrnutí daně dle období, kdy byla srážka skutečně provedena, tedy při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (např. v lednu se načte daň sražená z mezd prosincových předchozího roku). Druhou variantou (kterou velká část finančích úřadů také respektuje) je zahrnutí daně dle období mezd (tedy v lednu se načte daň sražená z mezd lednových). Uživateli doporučujeme použít tu variantu, kterou ve vyúčtování srážkové daně praktikoval doposud při ručním vyplnění na portále.

15. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.7 (15. 2. 2021), která obsahuje:

- upravené tisky Potrvzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou a srážkovou daň za zdaňovací období 2021.

4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Vidimace

 • Přidali jsme 2 druhy dokladů na ověření při legalizaci – řidičský průkaz a průkaz o povolení k trvalému pobytu (těmito doklady nelze ověřovat v ROB).
4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Spisová služba

 • Nově je možné ve spisech použít 2 typy vyjmutí dokumentů ze spisu. Dokumenty, které jste omylem do spisu vložili, lze vyjmout přes akci „Vyřadit – vloženo omylem“. Druhou možností, jak vyjmout dokument ze spisu, je přes akci „Vyjmout“. Tato akce není hromadná a po vyjmutí dokumentu zůstane ve spisu informace o vyjmutí daného dokumentu. V tomto případě nedojde ke změně pořadí vložených dokumentů do spisu.
4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Majetek

 • Pokud jste od svého katastrálního úřadu obdrželi více souborů VFK k načtení do Oceňování pozemků, můžete je nyní označit všechny a naimportovat najednou.
 • Zredukovali jsme počet možných pohybů:
  101 Nákup (bez zaúčtování) a 102 Nákup (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 101 Nákup,
  111 Nabytí práv (bez zaúčtování) a 112 Nabytí práv (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 111 Nabytí práv,
  801 Účetní převod a 802 Účetní převod (bez zaúčtování) jsou nahrazeny pohybem 801 Účetní převod.
4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Mzdy

 • Do nabídky Hlášení / Ostatní jsme přidali možnost vytvořit Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. V tuto chvíli je možné vytvořit toto hlášení (včetně tisku a elektronického podání) pro srážkovou daň. V základních parametrech modulu na záložce "Základní údaje" přibyly údaje týkající se finančního úřadu. V případě, že je zde vyplníte, budou se vám automaticky do hlášení pro FÚ přebírat, jinak je možno vyplnit je přímo ve formuláři vyúčtování daně. Stejně tak si v základních parametrech na záložce "Implicitní údaje" můžete vyplnit cestu, kam se bude ukládat vytvořené xml. Pokud vyplněno nebude, na cestu se zeptá program při vytváření (tlačítko "Elektronické podání").
 • Vytvořili jsme dva nové benefity pro případy, kdy organizace přispívá na stravenkový paušál nad limit osvobozený od daně. Příspěvek na stravování (daněno, SP, ZP) a Příspěvek na stravování z fondu (daněno, SP, ZP). I u těchto benefitů se ve stálé evidenci zadává pouze částka za jednotku a v měsíčním zpracování se vyplní příslušný počet jednotek, dle skutečnosti, kolik směn zaměstnanec odpracoval. Tyto jednotky je již možno zadávat přímo do tabulky bez nutnosti otevření detailu. Zároveň jsme upravili nastavení automatických operací 517, 518 pro zaúčtování stravenkového paušálu, kam jsme na základě doporučení Ministerstva financí doplnili položku 5499. Doplnili jsme automatické operace pro zaúčtování v případě, že se jedná o hospodářskou činnost.
 • Upravili jsme výpočet standardního nároku na dovolenou zaměstnanců, tak aby celkový předpoklad odpovídal celkovému nároku za rok i v případě, že součet odpracovaných a předpokládaných týdnů klesne těsně pod číslo 52. Aby se nárok na dovolenou upravil, je třeba v záložce "Dovolená" použít tlačítko "Přepočítat nárok a vytisknout podklad pro výpočet".

Ukaž více