ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Majetek

 • Pokud jste od svého katastrálního úřadu obdrželi více souborů VFK k načtení do Oceňování pozemků, můžete je nyní označit všechny a naimportovat najednou.
 • Zredukovali jsme počet možných pohybů:
  101 Nákup (bez zaúčtování) a 102 Nákup (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 101 Nákup,
  111 Nabytí práv (bez zaúčtování) a 112 Nabytí práv (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 111 Nabytí práv,
  801 Účetní převod a 802 Účetní převod (bez zaúčtování) jsou nahrazeny pohybem 801 Účetní převod.
4. 2. 2021

KEO4 1.8.7 – Mzdy

 • Do nabídky Hlášení / Ostatní jsme přidali možnost vytvořit Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. V tuto chvíli je možné vytvořit toto hlášení (včetně tisku a elektronického podání) pro srážkovou daň. V základních parametrech modulu na záložce "Základní údaje" přibyly údaje týkající se finančního úřadu. V případě, že je zde vyplníte, budou se vám automaticky do hlášení pro FÚ přebírat, jinak je možno vyplnit je přímo ve formuláři vyúčtování daně. Stejně tak si v základních parametrech na záložce "Implicitní údaje" můžete vyplnit cestu, kam se bude ukládat vytvořené xml. Pokud vyplněno nebude, na cestu se zeptá program při vytváření (tlačítko "Elektronické podání").
 • Vytvořili jsme dva nové benefity pro případy, kdy organizace přispívá na stravenkový paušál nad limit osvobozený od daně. Příspěvek na stravování (daněno, SP, ZP) a Příspěvek na stravování z fondu (daněno, SP, ZP). I u těchto benefitů se ve stálé evidenci zadává pouze částka za jednotku a v měsíčním zpracování se vyplní příslušný počet jednotek, dle skutečnosti, kolik směn zaměstnanec odpracoval. Tyto jednotky je již možno zadávat přímo do tabulky bez nutnosti otevření detailu. Zároveň jsme upravili nastavení automatických operací 517, 518 pro zaúčtování stravenkového paušálu, kam jsme na základě doporučení Ministerstva financí doplnili položku 5499. Doplnili jsme automatické operace pro zaúčtování v případě, že se jedná o hospodářskou činnost.
 • Upravili jsme výpočet standardního nároku na dovolenou zaměstnanců, tak aby celkový předpoklad odpovídal celkovému nároku za rok i v případě, že součet odpracovaných a předpokládaných týdnů klesne těsně pod číslo 52. Aby se nárok na dovolenou upravil, je třeba v záložce "Dovolená" použít tlačítko "Přepočítat nárok a vytisknout podklad pro výpočet".

Ukaž více

29. 1. 2021

KEO-X - Matrika 1.95 (211371)

 • Byla provedena úprava formulářů statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12" ,"Hlášení o narození Obyv 2-12" a "Hlášení o úmrtí Obyv 3-12" pro rok 2021.
22. 1. 2021

KEO-X - Evidence hřbitovů 2.46 (201369)

 • Oprava chyby v tiskové sestavě Karta hrobu - pokud ve smlouvě o nájmu hrobového místa byl nastaven počátek nájmu od 1. ledna, v sestavě se uváděla o rok kratší doba platnosti smlouvy.
19. 1. 2021

KEO4 1.8.6 – Mzdy

 • Přidali jsme měsíční parametry platné od ledna 2021, které zohledňují novou výši minimální mzdy, upravené redukční hranice pro výpočet náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, navýšenou částku normativních nákladů na bydlení, hranici 3 500 Kč pro odvody zdravotního a sociálního pojištění a upravené hodnoty pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.
 • Upravili jsme číselník zaručené mzdy vzhledem k novým hodnotám jednotlivých úrovní platných od 1.1.2021.
 • Zaktualizovali jsme číselník slev na dani v souvislosti s navýšením slevy na poplatníka a změnou maximální možné výše uplatněné slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) pro rok 2021.

Ukaž více

19. 1. 2021

KEO4 1.8.6 – Účetnictví

 • V bance jsme připravili novou funkci Vrátit platbu, která slouží k rychlému vrácení chybné platby zpět na původní účet. V detailu bankovní transakce stiskněte tlačítko Akce / Vrátit platbu, otevře se formulář vyplněného příkazu k úhradě, který můžete vytisknout nebo exportovat do homebankingu.
 • Do nabídky Příkazy k úhradě a Ostatní příkazy k úhradě jsme přidali nový sloupec Homebanking. Slouží k zobrazení informace, zda byl daný příkaz exportován do homebankingu.
 • Sestavy UC030, UC031 Zdanitelná plnění – do pravého panelu jsme přidali „Tisknout jen rozdíly“.

Ukaž více

19. 1. 2021

KEO4 1.8.6 – Příjmové agendy

 • Nově můžete zasílat i uložené dokumenty u předpisů smluvních i poplatkových povinností, dobropisů i dobropisů vyúčtování, přes tlačítko „Odeslat e-mail“ v záložce Dokumenty v detailu daného předpisu.
  Vytvořený e-mail uvidíte a odešlete z nabídky „E-maily / K odeslání“.
  Již odeslané e-maily najdete v nabídce E-maily / Odeslané“.
  V nabídce „Parametry / Zasílání e-mailů“ pro odesílané e-maily nastavíte masku pro „Předmět mailu“ a případně i „Tělo e-mailu“.
 • V detailu nezaúčtovaného vyúčtování je možné v případě potřeby doplnit i „korekci spotřeby“, která spotřebu vypočítanou dle vámi zadaných počátečních a konečných stavů upraví požadovaným způsobem. Kdo tuto funkci potřebuje použít, ať si do pohledu sloupeček přidá. Jak zapnout do pohledu sloupec: Kliknutím pravým tlačítkem myši na názvu sloupce se vyvolá kontextové menu a z něj vyberete Sloupce... V pravém seznamu vyhledejte Korekce a přesuňte jej do pravé panelu, potvrďte OK.
19. 1. 2021

KEO4 1.8.6 – Vidimace

 • Přidali jsme upozorňovací hlášku před smazáním posledního pořadového čísla ověření a informaci, kde případně čítač upravit.
 • Upravili jsme Vidimační štítek – smíšený (který se lepí do knihy): v bodě 8, u počtu stran 1 je již správné skloňování (1 strana).
19. 1. 2021

KEO4 1.8.6 – Spisová služba

 • V případě, že je v adresáři u subjektu vyplněn útvar, pak se tato informace doplní v poli „K rukám“ při vytváření zásilky k vlastnímu dokumentu.
 • Vlastník nebo zpracovatel spisu či ukládací jednotky má nyní k dispozici novou záložku Komponenty. Komponenty ze spisu či ukládací jednotky je možné hromadně vytisknout či vyexportovat na disk.
 • Ve společných parametrech spisové služby je možné nastavit masky pro spisové značky. Tyto masky lze poté využít při vytváření nového spisu přes tl. Nový. V případě, že spis vzniká na základě iniciačního dokumentu, pak se použije pro spisovou značku číslo jednací tohoto dokumentu, tak jako doposud.