ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

5. 1. 2021

KEO4 1.8.5 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.8.5 (5. 1. 2020), která obsahuje:

- úpravu číselníku stupnic platových tarifů. Na základě nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení částek v přílohách č. 2, 3 a 4. Jako jediná zůstává beze změny "Příloha č. 1 - Základní platové tarify", proto pouze zaměstnancům zařazeným do této přílohy není nutné dělat nové platové výměry. Ostatním zaměstnancům (pedagogům, pracovníkům v sociálních službách) je třeba vytvořit k 1. 1. 2021 nové platové tarify s navýšenými částkami.

Pořídit nové platové výměry hromadně můžete přes akci "Hromadná změna", která se nachází v nabídce "Platové výměry".

5. 1. 2021

KEO-X - Matrika 1.95 (211366)

 • Upravili jsme číselník matričních obvodů (vymezení jejich správních obvodů) dle změn daných vyhláškou 494/2020 z 24.11.2020.
 • Změna v číselníku matričních obvodů - u města Harrachov se od 1.1.2021 mění okres - nově bude spadat do okresu Jablonec nad Nisou.
21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Vidimace

 • Přidali jsme vidimační štítky – smíšené. Vytiskne se zároveň štítek do knihy i na listiny (podobně jako je to u legalizace).
 • Legalizace - při vyplnění svědka/ů se nyní pro tisk automaticky nabízí pouze šablona k tomu určená - Legalizace doložka A4.
 • Nové ověření – ošetřili jsme, že už nelze zadat ve společné knize stejné číslo ověření k vidimaci a to samé pro legalizaci (při ručním přenastavení čítače).
21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Majetek

 • Odblokovali jsme uzávěrku roku 2020.
 • Přidali jsme novou šablonu Protokol o zařazení hromadný. Protokol tiskne pořadová čísla zařazených předmětů a tím podle posledního pořadového čísla zkontrolujete celkový počet nových kusů.
 • Pokud pořizujete více karet najednou (SU 018, 028, podrozvaha a neúčetní), můžete jim v seznamu vygenerovaných karet, ještě před jejich uložením, nastavit společné inventární číslo (slouží pouze pro úsporu tisku inventurních seznamů).
21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Účetnictví

 • Doplnili jsme rozpočtovou skladbu o paragrafy a položky na rok 2021. A směrnou účetní osnovu pro podnikatele o účty pro rok 2020.
 • Objednávky – přesunuli jsme nabídku objednávek a žádostí o schválení objednávek do jedné nabídky – vpravo v hlavní nabídce najdete nyní „Objednávky“ (v případě, že máte na objednávky nastavená práva).
 • Tisk pokladního dokladu s rozúčtováním (PDF i ODT) – v případě, že má pokladní doklad opravný doklad, tiskne v sekci „Opravný doklad“.

Ukaž více

21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Spisová služba

 • V tisku přehledu vyvěšení na úřední desce jsme přidali možnost vytisknout tuto sestavu i s číslem vyvěšení.
21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Příjmové agendy

 • Nově můžete v nabídce „Poplatníci / Akce / Archivovat poplatníky“ odsunout historické poplatníky do archivu. Podmínkou archivace je, aby takový poplatník neměl již žádnou aktivní povinnost, žádné neuhrazené předpisy a od poslední úhrady k zadanému datu archivace uplynulo více než 365 dní.
 • V detailu povinnosti najdete akci „Akce / Převedení povinnosti na jiného poplatníka“, která změní dosavadního poplatníka povinnosti. Akci využijete v nezbytně nutných případech, kdy například nájemní smlouva či smlouva na odběr vody je na jméno obou manželů, a odstěhováním či úmrtím jednoho z nich se ten druhý stává poplatníkem aniž by daná povinnost zanikla.
 • Vyúčtování – u uloženého dokumentu na záložce Dokumenty můžete přes tlačítko „Odeslat e-mail“ vytvořit e-mail. Vytvořený e-mail uvidíte a odešlete z nabídky „E-maily / K odeslání“. Již odeslané e-maily se zobrazují v nabídce „E-maily / Odeslané“.

Ukaž více

21. 12. 2020

KEO4 1.8.5 – Mzdy

 • Vytvořili jsme novou evidenci "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob" včetně možnosti tisku.
 • Upravili jsme kontrolu při měsíční uzávěrce, která hlídá daňové zvýhodnění u dětí starších 18-ti let. Nově se v rámci kontroly zobrazuje i sloupec "Věk" a řádky dětí starších 26-ti let jsou podbarvené, aby uživatel tuto skutečnost nemohl jednoduše přehlédnout.
 • Provedli jsme další úpravy programu související s novými pravidly pro výpočet nároku a čerpání dovolené.

Ukaž více