Obecní e-noviny na webu: 10/2019

10 / 2019

18. 10. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 23. až 25. října se uskuteční podzimní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

V případě zájmu o proškolení Spisové služby a souvisejících metodik dlouho neváhejte s přihláškou. Po přeložení pražského školení na 15. 11. jsou ještě k dispozici volná místa. Obdobné je to i v Českých Budějovicích a v Brně, kde jsme pro velký zájem navyšovali kapacity přednáškových sálů. Další akce vypíšeme začátkem roku 2020.

Příjemné „babí léto“.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Školení Spisové služby KEO4 a metodiky

Připravili  jsme pro vás školení zaměřené na legislativní požadavky kladené na veřejnoprávní původce v oblasti vedení spisové služby a praktické pracovní postupy ve Spisové službě KEO4. Školení doporučujeme všem pracovníkům, kteří pracují s dokumenty na obcích, školách a příspěvkových organizacích.
...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Neplátci DPH – nyní lze nastavit (Účetnictví / Parametry / DPH – Sledovat výši obratů pro DPH), aby při otevření modulu Účetnictví proběhla kontrola na překročení limitu pro DPH. Po zapnutí parametru ještě zkontrolujte nebo nastavte příznak „Sledování obratů DPH“ na příslušných účtech 6XX v účtovém rozvrhu (Účetnictví / Číselníky / Základní / Účtový rozvrh).
 • Saldokonto – upravili tisk sestav saldokonta (UC028, UC029) – nyní se tiskne to, co vidíte v seznamu vyfiltrované. Přidali jsme do sestav sloupečky „Spárované položky“.
 • Sestavy vyvolávané přímo z nabídky rozpočtu, deníku, saldokonta – pokud je na výběr více vašich variant sestavy (označených jako „oblíbené“), můžete nyní při výběru sestavy vpravo zkontrolovat příp. upravit parametry sestavy.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Přidali jsme novou sestavu PA008 Platební povinnost poplatníka, abyste mohli vytisknout pro všechny poplatníky, kdo, co a kdy má platit. Sestavu najdete v nabídce „Poplatníci“ a na jednotlivých kartách poplatníků.
 • Na distribuční šablony Vyúčtování jsme přidali QR kód pro snazší úhradu.
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním - Měřidla – přidali jsme na měřidlo (a do nabídky sloupců) údaje "Datum osazení vodoměru" a "Datum výměny vodoměru".
 • Poplatník – nyní si můžete mezi Dokumenty přidat jakýkoliv soubor. Výzvu k ohlášení poplatkové povinnosti nově najdete pod tlačítkem Tisk.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • U sestavy M101 Výplatní lístek na A5 jsme umožnili vynechat do tisku zaměstnance s nulovou výplatou.
 • Ošetřili jsme načítání hodnot příplatků do sestavy M908S Mzdová inventura v případě, že dojde v průběhu měsíce u pracovního vztahu ke změně platového výměru. Nově se do sestavy načítá pouze hodnota příplatků z posledního platného výměru.

Pro školy

 • Pro zjednodušení kontrol dat jsme v seznamu platových výměrů umožnili přidat sloupce s údaji, které se týkají výkazu P1-04 (zdroj peněz, kategorii školských pracovníků a druh činnosti škol).
 • Ošetřili jsme tisk hlášení P1-04 v případě, že organizace rozlišuje více než 4 druhy činnosti škol. V tomto případě se vytvoří k dalším druhům činnosti nové PDF.
 • Do výkazů IVa, IVb a IVc výkazu P1c-01 jsme umožnili přidávat nové řádky již na úrovni programu KEO4 Mzdy.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • V levém stromovém menu najdete novou nabídku Sestavy s ikonkou tiskárny. K dispozici jsou Přehledy majetku a Inventurní seznamy (vč. soupisů). Pomocí pravého panelu si sami určíte jaká konkrétní data budete tisknout, jaké údaje se budou součtovat a jak budou data setříděna. Toto nastavení si můžete uložit pomocí tlačítka Uložit nastavení jako. Při ukládání si sestavu pojmenujete vlastním názvem, abyste ji mezi ostatními sestavami rychle našli. Zároveň si můžete upravit název sestavy pro tisk. Nabídka původních sestav, na které jste byli zvyklí, se nemění.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Při vytváření odpovědi na dokument se nyní automaticky dosadí vzor vypravení na datovou schránku, pokud je tato schránka u subjektu uvedena.
 • Pokud se nezdaří odeslání vlastního dokumentu do datové schránky příjemce, pak se tato informace zaznamená v detailu zásilky odeslaného dokumentu.
 • Nově můžete přeevidovat vlastní dokument v modulu Referent, pokud ho budete chtít přeřadit do jiné číselné řady. Tuto možnost můžete využít v případě, že dokument není vyřízen, nebo není odpovědí na dokument přijatý.
 • Pokud máte v parametrech nastaveno používání viditelného podpisu, pak se tento podpis nově zobrazuje pouze u vlastních dokumentů. Nezobrazuje se u dokumentů systémových či dokumentů vzniklých konverzí do výstupního datového formátu.
 • Správce může v Administraci nadefinovat další způsoby vyřízení při vyřízení dokumentu jiným způsobem.
 • Na Podatelně je nově k dispozici náhled do jmenného rejstříku.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikovány až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
 • DPH – výpočet daně – do parametru DPH se automaticky nastaví zaokrouhlení DPH na dvě desetinná místa.
 • DPH – prvotní doklady – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
  Upozornění: Při kopírování dokladu, kde byl ještě starý výpočet, je nutné si u vytvořeného dokladu výpočet DPH ručně upravit.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Vtipy na říjen

Jedna manželka podezřívala svého muže z nevěry. Najala si soukromého detektiva, aby ho sledoval. Po týdnu jí detektiv odevzdal sešit s podrobným popisem toho, co zjistil. Podezření se ukázalo pravdivé a vše bylo detailně popsáno.
Když večer manžel dorazil domů, naštvaná žena mu hned mezi dveřmi vlepila facku a podala mu ten sešit. Muž si to přečetl, zbledl a nakonec odevzdaně říká:
„No, a co teď budeme dělat?”
Manželka zalistuje v sešitě a ukazuje:
„Tohle, tohle a celou tuhle stránku dvakrát!”

 

„Ty se chceš vrátit ke svému muži?” diví se kamarádka.
„To víš, že chci. Už se dál nemůžu dívat na to, jak si teď spokojeně žije!”