Potvrzení o zdanitelných přijmech

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Zaměstnanci >

Potvrzení o zdanitelných přijmech

V této nabídce můžete zaměstnanci vytisknout formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění -  záložka Zálohová daň.

Potvrzení o zadnitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce. o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou naleznete v záložce Srážková daň.

 

 

Zpracování dat z mezd proveďte stisknutím tlačítka Nový, určíte období, za které potřebujete potvrzení vytvořit a nakonec vyberte osobní kartu zaměstnance.

Tisk potvrzení provedete stisknutím tlačítka Tisk.