ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

ALIS-PVS

Stáhnout

ALIS-PVS 7.00

Aktuální verze ke stažení

Program pro elektronickou komunikaci uživatele s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českou daňovou správou. Umožňuje odesílat šifrovaná a podepsaná podání prostřednictvím PVS nebo také přímo na ČSSZ a ČDS. V aktuální verzi je připraven odesílat tato e-podání:

Zdravotní pojišťovny:

 • Portál ZP
 • Portál VZP
 • ZP MVČR
 • Podporujeme odesílání hlášení za zaměstnavatele: Hromadné oznámení (HOZ) a Přehled o platbě pojistného (PPZ).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ):

 • Podporujeme komunikační kanál VREP.
 • ELDP - evidenční listy důchodového pojištění.
 • NEMPRI - příloha k žádosti o dávku
 • ONZ - Oznámení nástupu do zaměstnání
 • Přehled OSVČ - přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných.
 • POSTP - potvrzení o studiu.
 • PVPOJ - přehledu o výši pojistného.
 • Oznámení kvalifikovaného certifikátu.
 • DZDPN - Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti
 • OZUSPOJ - Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Ministerstvo financí - daňová správa:

 • Podporujeme přímé zasílání na daňovou správu přes Podatelnu EPO.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně  všech příloh.
 • Daňové přiznání k dani silniční.
 • Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám.
 • Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH.

Charakteristika programu

 • Program je určený pro instalaci na jednotlivém počítači. Není připraven pro instalaci na server jako síťová aplikace.
 • Jednoduchá instalace a obsluha programu.
 • Libovolné množství uživatelů (organizací).
 • K dispozici je i jednoduchý pořizovací program pro zadání vstupních dat do příslušných formulářů pro ty uživatele, kteří nemají zabezpečené jejich automatizované vytvoření.
 • Ze zdrojových dat lze zobrazit, popř. vytisknout grafický náhled podání (PDF).
 • Program je připraven na podepisování kvalifikovaným certifikátem na čipové kartě ComfortChip a CryptoPlus.
 • Aktualizace programu prostřednictvím internetu.

Objednávka upgrade na verzi 7.x

Uživatelé nižších verzí ALIS-PVS si mohou objednat upgrade na verzi 7.x prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění a odeslání objednávky budou zkontrolovány registrované náležitosti, zpřístupní se možnost aktualizace software a uživateli bude vystaven a zaslán daňový doklad.

Distribuce

Distribuce probíhá prostřednictvím sítě více než 80 regionálních obchodních partnerů nebo zásilkovým způsobem přímo na adresy koncových uživatelů.

Cena

 • Jedna licence programu ALIS-PVS 7.x stojí 2500,- Kč + DPH.
 • Zakoupením jedné licence získáváte oprávnění instalovat program na jeden fyzický počítač.
 • Náklady za instalaci, proškolení obsluhy, cestovné a další případné náklady účtuje uživateli regionální obchodní partner, který zakázku realizuje.

Obchodní spolupráce

Program ALIS-PVS byl původně vytvořen pro uživatele IS KEO.

Po dohodě s autory či obchodními partnery libovolných dalších ekonomických systémů může být dodáván i jejich uživatelům (předpokladem je, aby z daného systému byl k dispozici XML soubor v předepsané struktuře). V případě zájmu si od nás vyžádejte bližší informace (nejlépe na alis@alis.cz).

Praktické využití

Níže uvedený seznam obsahuje neúplný výčet aplikací, ke kterým je k dispozici XML soubor v potřebném tvaru pro použití s programem ALIS-PVS a odkazy na autory řešení. Podporovaných aplikací je podstatně více. Zde jsou uvedeny pouze odkazy se souhlasem autorů (popř. řešitelů).

podporované aplikacekontakt na řešitele
KEO www.alis.cz
Stereo www.trunecek.cz
Účto www.trunecek.cz
Profes Mzdy www.softok.cz
Pachr-EKO tel. 602 711 572
ÚOK www.okuok.cz
ProServis www.proservis.cz
MELCO www.melco.cz
SW HORRY www.horry.cz
SOPO 2 www.agrodat.cz
SQL Ekonom www.softbit.cz