ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Metodiky — Účetnictví

Legislativa
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Platná legislativa

1.9.2013

Výkazy
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Příloha - popis naplňování

29.9.2021

Monitoring hospodaření obcí (Dluhová služba)

21.2.2020

Roční výkaz Pomocný analytický přehled (rozšířený PAP)

22.5.2017

Roční výkaz Pomocný konsolidační přehled (PKP)

22.5.2017

Pomocný konsolidační záznam (PKZ)

22.5.2017

Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

4.12.2015

Ostatní účetní metodiky
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Roční účetní uzávěrka roku 2022 v KEO4

6.12.2022

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě

23.4.2021

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

PLATNÉ

2.7.2020

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

PLATNÉ

2.7.2020

Pokladna - režim oddělených pokladen

16.1.2017

Účtování na podrozvahových účtech

22.4.2015

Rozpočet
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli v KEO4 a KEO-W Účetnictví

Nové

28.11.2019

Úprava nových závazných ukazatelů v KEO4 Účetnictví

22.11.2018

DPH
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

DPH - poslední zdaňovací období roku

29.11.2022

DPH - evidence pro daňové účely

13.9.2022

Změny DPH od 1. 4. 2019

16.5.2019

Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO-W Účetnictví

16.5.2019

Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO4 Účetnictví

16.5.2019

Zpracování kontrolního hlášení v KEO-W Účetnictví

18.2.2016

Kontrolní hlášení

4.1.2016

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a od 1. 4. 2015

22.4.2015

DPH - účtování DPH pro PO

3.10.2013

DPH - období zpracování

9.5.2013