ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Evidence obyvatel a volby

karta obyvateleProgram umožňuje vedení aktuální a vyřazené kartotéky obyvatel a zpracování voleb.
Do kartotéky lze obyvatele pořídit:
1. Ručně - adresní údaje se přebírají z číselníku Registru adres a nemovitostí (RUIAN),
2. Načíst hromadně pomocí základního výdeje AISEO.

Změny se provádí:
1. Ručně s možností ověření aktuálních údajů v základním registru ROB,
2. Prostřednictvím notifikací ze Základních registrů (ROB),
3. Pomocí změnových výdejů AISEO.

K dispozici jsou statistické přehledy o počtu obyvatel dle věkových skupin a mnoho dalších sestav a přehledů (přehled změn, jubilanti, novorozenci, výběr dle věku, počty obyvatel dle částí obce, dle ulic, seznamy obyvatel dle částí a ulic, seznam použitých čísel domovních aj.).

Volby

Program pracuje s kontinuálně vedeným stálým seznamem voličů, který se automaticky aktualizuje daty z evidence obyvatel. Do tohoto seznamu jsou zařazeni všichni obyvalelé starší 18 let s občanstvím ČR a trvalým pobytem v obci. Lze tedy v souladu s legislativou kdykoli ověřit, zda je občan veden ve stálém seznamu voličů.

Zpracování voleb

Volby se zakládají ke konkrétnímu datu. Při vytváření výpisu ze stálého seznamu voličů je toto datum zohledněno v souvislosti s dosažením věkové hranice 18ti let. Kromě stálého seznamu voličů lze průběžné vést i dodatek stálého seznamu. Do tohoto seznamu se zapisují voliči ručně, stejně jako do zvláštního seznamu voličů. Program disponuje užitečnou funkcí pro převzetí zvláštního seznamu z již zpracovaných voleb, či import z extermích programů (např. nemocnice, porodnice, sanatoria, věznice, ústavy sociální péče nebo v obdobném ústavu umístěném v obci) a umožňuje jeho úpravu pro aktuální volby.

Připravené volební seznamy lze tisknout v různých variantách třídění.

Distribuce volebních lístků

Pro potřeby doručování lze rozdělit adresy do doručovacích obvodů. Pro tyto obvody je možné vytisknout doručovací seznamy, štítky a obálky, případně exportovat data pro poštu.

Pro koho je produkt vhodný

  • Města a obce s ohlašovnou.