ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Podpisová kniha

Modul Podpisová kniha slouží ke schvalování v rámci procesů předběžných a průběžných finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a související vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Schvalování probíhá v elektronické podobě včetně elektronického podepisování dokumentů. Žádosti o schválení se zakládají v přímo v účetních dokladech a objednávkách. Založená žádost se zobrazí v Podpisové knize, kde čeká na vyřízení zodpovědným pracovníkem. Žádost o schválení dalších typů dokumentů, které nejsou vázané na doklady nebo objednávky je možné založit přímo v Podpisové knize.