ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Podpisová kniha

Modul pro schvalování dokladů dle zákona.

Modul slouží ke schvalování objednávek, dokladů a dalších dokumentů v rámci procesů předběžných finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a související vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Schvalování probíhá v elektronické podobě dle procesů nastavených vaší organizací.

podpisova kniha

Proces schvalování

Žádosti o schválení se zakládají v přímo v účetních dokladech a objednávkách v KEO4 Účetnictví.  Založená žádost o schválení se zobrazí v Podpisové knize, kde čeká na vyřízení zodpovědným pracovníkem. Při schválení žádosti lze dokument elektronicky podepsat. Je možné připojit i viditelný el. podpis, je-li nastavený. Žádost o schválení dalších typů dokumentů, které nejsou vázané na doklady nebo objednávky, je možné založit přímo v Podpisové knize.

Způsoby vyřízení

Dle potřeb lze zvolit způsob vyřízení „Jednoduchý“ (žádosti se odešlou naráz všem schvalujícím) a „Postupný“ (žádosti se odesílají postupně podle nadefinovaného pořadí schvalujících). Semafory, které se jak u žádostí, tak i u dokladů či objednávek nacházejí, přehledně ukazují, v jakém stavu se žádost nachází (nevyřízená, po termínu, schválená, zamítnutá). 

Parametry

Na základě nastavených parametrů lze odpovědným osobám poslat emailem upozornění na potřebu schválit dokument.

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce,
  • příspěvkové organizace,
  • neziskové organizace.