ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

27. 7. 2021

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Dne 27. 7. 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Na základě této novely dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Na první dítě zůstává částka beze změny, tedy 15 204 Kč za rok (1267 Kč/měsíc). Na druhé dítě se zvyšuje daňové zvýhodnění na 22 320 Kč za rok (1860 Kč/měsíc) a na třetí a další dítě na 27 840 Kč za rok (2320 Kč/měsíc).

Ukaž více

15. 7. 2021

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle hmotnosti či objemu odloženého odpadu a jeho odlišnosti od ostatních typů místních poplatků za komunální odpad

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle hmotnosti či objemu odloženého odpadu je jeden ze dvou nových typů poplatků za komunální odpad, který přinesla novela zákona o místních poplatcích, po přijetí rozsáhlého balíčku upravující odpadovou legislativu.

Ukaž více

25. 6. 2021

Co nás čeká a nemine v oblasti spisové služby

Již brzy vstoupí v platnost některá zásadní ustanovení v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, které můžete také znát pod zkratkou DEPO. Zásadní změnou, která se dotkne původců, kteří doposud vedou listinnou spisovou službu, je povinnost vést spisovou službou pouze v elektronické podobě. Tato povinnost platí pro veřejnoprávní původce (podle §3 odst. 1 písm. f) až m) zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022) od 31.12.2024.

Ukaž více

23. 6. 2021

Informace k promíjení DPH u dodání respirátorů a prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

1. 6. 2021 bylo aktualizováno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021. Došlo k opětovnému a návaznému. prodloužení promíjení DPH od 4.6.2021 do 30.6.2021, viz též Finanční zpravodaj č. 23/2021.

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek.

Ukaž více

24. 5. 2021

Posilujeme datové centrum

Vzhledem k tomu, že nám přibývají zákazníci a přicházíme s novými moduly KEO4, narůstá nám celkový objem dat, který v datovém centru spravujeme. Díky tomu musíme průběžně přistupovat k posilování naší infrastruktury. Po již realizovaných dílčích úpravách, spočívajících ve změně nastavení nebo rozšíření paměti, aktuálně chystáme radikální krok v podobě zdvojnásobení kapacity databázového strojového vybavení.

Od této investice očekáváme výrazná pozitiva. Vy je prakticky pocítíte nejen v podobě zrychlení databázových operací, ale také ve zvýšení bezpečnosti a dostupnosti.

Celý proces inovace datového centra hodláme realizovat na přelomu května/června bez větší odstávky.

4. 5. 2021

Insolvenční řízení a uplatnění pohledávek

Insolvenční řízení je poměrně málo používanou, ale velmi důležitou součástí vymáhání nedoplatků na místních poplatcích.
Jak vyplývá z ustanovení §109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení bývá v podstatě jediným způsobem, jak zajistit, že splacení pohledávky dlužníkem, který se dostal do situace, kdy není schopný splácet své dluhy, bude zabezpečeno.

Ukaž více

28. 4. 2021

Nápověda v KEO4 - klávesa F1

Nápověda (dokumentace či příručka) k programu je přístupná přes klávesu F1 nebo pomocí ikony KEO4 a nabídky nápověda. Když stisknete F1 z rozcestníku KEO4, otevře se obecná nápověda, když stisknete F1 ze spuštěného modulu Účetnictví, otevře se nápověda k účetnictví, a tak podobně. Prostě z každého modulu se na klávesu F1 otevírá nápověda toho modulu, který máte otevřený.

Ukaž více

21. 4. 2021

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě v KEO4 Mzdy má již třetí podobu a doufáme, že poslední. U této třetí varianty jsme vycházeli z odpovědi, která byla zveřejněna dne 19. 4. 2021 na stránkách MF ČR.

I. varianta (verze programu 1.8.10 vydaná 31. 3. 2021) byla v podstatě shodná s aktuální III. variantou (verze 1.8.11 vydaná 22. 4. 2021 večer), lišil se pouze předpis snížení odvodu sociálního pojištění, kdy I. varianta účtovala mínusem MD 524/ Dal 336 a aktuální varianta účtuje MD 336/ Dal 524.

II. varianta (verze programu 1.8.10 vydaná 9. 4. 2021) se účtovala pouze rozvahově, a to tak, že to neovlivňovalo ani nákladové účty, ani rozpočtové položky. Toto průběžné účtování probíhalo přes účet 336 0299.

Podrobnosti jsou uvedeny v metodice zveřejněné na našich stránkách.