ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

27. 3. 2023

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

S účinností od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé za vyjmenovaný okruh zaměstnanců (při splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Výše slevy činí 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je uplatněna. Bližší informace ohledně podmínek poskytnutí slev, povinných ohlašovacích povinností, včetně postupů v programu KEO4 naleznete v této metodice.

27. 3. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním cizinců s dočasnou ochranou

V nejbližších dnech by měla ve Sbírce zákonů vyjít novela zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Na základě této novely by měly s účinností od 1.4.2023 zaměstnavatelé hlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově tak bude povinnost nahlásit nástup zaměstnanců (v pracovním poměru, činných na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti) České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, jestli u nich vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány tak nově budou i dosud nepojištěné osoby.

27. 3. 2023

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. 3. 2023 z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.

Ukaž více

3. 2. 2023

Upgrade programu ALIS-PVS, služby PVPOJ23 a OZUSPOJ pro ČSSZ

Letos, po více než třech letech, jsme vydali placený upgrade (ALIS-PVS verze 7.00), který bude zahrnovat nové služby Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (PVPOJ23) a Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ).

AKTUALIZACE: upgrade ALIS-PVS 7.00 a aktualizace KEO4 byly zveřejněny 2. 2. 2023 večer.

Upgrade můžete objednat pomocí tohoto formuláře.

19. 1. 2023

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).

18. 1. 2023

Změny legislativy 2023

Pro rok 2023 nedošlo k významným změnám legislativy.

Přehled změn

a) Výkaz FIN 2-12M

Již pro období 12/2022 byly doplněny kontroly v CSÚIS.

    • Nově se kontrolují daňové příjmy a příjmy z hazardních her. Kontroluje se soulad s daty GFŘ. Při nesouladu se výkaz považuje za chybný.
    • Byla doplněna kontrola, která je ale pouze informativní. Jedná se o porovnání části XI. a XII. Kontrola probíhá pouze u zdroje 5 a kontroluje se vždy součet za nástroj. Pokud se u kontroly vyhodnotí nesoulad, pak se objeví informace ve Stavové zprávě z CSÚIS, ale pouze jako varování.

Příklad, kdy je ve Stavové zprávě varování:
Část XI. vykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 položku 4216 s hodnotou 150 000,- Kč.
Část XII. nevykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 žádnou hodnotu.
Výkaz je považován za správný.

Ukaž více

11. 1. 2023

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Každý plátce by měl provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 a násl. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období v souladu se zákonem o DPH, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Ukaž více