ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

5. 6. 2024

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

od 7. 6. 2024, od 19:00 hodin - do 9. 6. 2024, do 23:00 hodin.

29. 5. 2024

Sestavení závěrečného účtu v KEO4 Účetnictví

Dle zákona č. 250/2000 sb., § 17 se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávního celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet lze vytvořit ze sestav Účetnictví, externích souborů nebo nabídky Vyúčtování finančních vztahů.

Ukaž více

29. 5. 2024

Elektronické výplatní lístky

Vzhledem k tomu, že distribuce tištěných výplatních lístků zaměstnancům může být v některých případech zdlouhavá, získávají na oblibě napříč všemi typy organizací elektronické výplatní lístky.

Ukaž více

29. 5. 2024

Povinné zařazování dokumentů do spisů ve spisové službě

Povinnost zařazovat dokumenty týkající se jedné věci do spisů je dlouhodobě zakotvena v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. S novelou vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby se tato povinnost nyní vztahuje na všechny dokumenty vytvořené podle nové legislativy. Podle §12 odst. 1 vyhlášky musí veřejnoprávní původce zařadit dokument evidovaný v základní evidenční pomůcce do spisu nejpozději před zahájením jeho vyřizování.

Ukaž více

10. 5. 2024

Zjednodušte schvalování a podepisování dokumentů

S novým modulem Podpisová kniha máte k dispozici efektivní nástroj pro elektronické schvalování objednávek, dokladů a vlastních dokumentů, a to v rámci Předběžných řídících kontrol (před vznikem závazku a pohledávky a po vzniku závazku a pohledávky) v souladu se zákonem  č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a související vyhlášky č. 416/2004 Sb

Ukaž více

26. 4. 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

Evropské volby budou probíhat od 6. do 9. června. Na území České republiky to pak bude konktrétně v pátek 7. června (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 8. června (od  8 do 14 hodin). Stejně jako v roce 2019 budou voliči i v roce 2024 za Česko volit 21 poslanců Evropského parlamentu.

Ukaž více

26. 4. 2024

Bezpečné chování na internetu

Bezpečné chování na internetu je klíčové pro ochranu vašich osobních údajů, pracovních údajů a zabezpečení vašeho online prostředí. Pamatujte, že bezpečnost na internetu je odpovědností každého uživatele a buďte obezřetní při online aktivitách. 

Ukaž více