ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

27. 11. 2023

Automatické odhlášení při nečinnosti uživatele

Požadavky na bezpečnost informačních systémů se neustále zvyšují úměrně s tím, jak rostou hrozby v kyberprostoru. Informační systém KEO4 se v příštím roce stane regulovanou službou dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti a bude muset plnit řadu bezpečnostních požadavků definovaných ve vyhláškách.

Ukaž více

24. 11. 2023

Posun termínu odevzdání FIN 2-12 M za období 12/2023 na 25.2.2024

Ve sbírce zákonů v částce 155/2023 Sb. vyšla změna vyhlášky 5/2014 Sb., kde byl změněn termín předání výkazu FIN 2-12 M do CSÚIS. Termín je posunut k datu předávání účetních závěrek až na 25.2.2024. Týká se již FIN 2-12M za rok 12/2023.

24. 11. 2023

Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC

Dne 15. 11. 2023 vydalo MF ČR vyjádření k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC. V závěru MF uvedlo, že pohledávky a dluhy, které jsou předmětem započtení nepředstavují příjem ani výdaj, a tudíž nepodléhají třídění podle rozpočtové skladby, a to jak ve skutečnosti, tak i ve schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách. Tyto skutečnosti jsou předmětem účetnictví.

Ukaž více

24. 11. 2023

Zahrnování transferů poskytovaných ze státního rozpočtu do rozpočtu ÚSC

Dne 30. 10. 2023 byl ve zprávách MF ČR 1/2023 zveřejněn Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Metodika je zaměřena na transfery poskytované ze státního rozpočtu.
Důvodem zveřejnění je sjednocení přístupu ÚSC při sestavování a schvalování rozpočtu.

Ukaž více

22. 11. 2023

Odstávka hostovaných serverů

V pátek večer 24. 11. 2023 od 22:00 do 24:00 dojde k plánované odstávce cloudové služby KEO4 za účelem provedení servisních činností.
Děkujeme za pochopení.

21. 11. 2023

Výstražná stávka škol 27.11.2023 z pohledu zpracování mezd

Na pondělí 27. listopadu je školskými odbory plánována výstražná stávka škol a dle současných předpokladů ji podpoří více než polovina všech školských zařízení. Tato skutečnost tak zásadně ovlivní zpracování mezd za měsíc 11/2023, a to nejen u škol jako takových.

Ukaž více

3. 11. 2023

Plán odstávek CSÚIS v roce 2023

Začátek Konec
13.10.2023 19:00 15.10.2023 23:00 Všechny systémy IISSP
3.11.2023 19:00 12.11.2023 23:00 CSÚIS, MIS
17.11.2023 19:00 26.11.2023 23:00 Detailní harmonogram odstávky bude upřesněn.
V pracovní dny může být produktivní činnost koncových uživatelů minimálně omezena.
8.12.2023 19:00 10.12.2023 23:00 Všechny systémy IISSP