ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

9. 4. 2021

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě (tzv. "izolačky")

S ohledem na aktuálně dostupná doporučení jsme upravili zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě. Místo původní varianty, kdy bylo účtováno obdobně jako u náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, bude nově předpis účtován na 3xx účtech. Na straně MD 336 s analytikou 0299/331 na straně D. U úhrady zaměstnanců zůstává položka stejná jako u náhrady za pracovní neschopnost 5424.

Zaúčtování snížení odvodu na sociálním pojištění následně pořídíte zápisem: částka, o kterou byl odvod snížen mínusem na 336 0299 proti 231 (položka 5424). Pokud by byl odpočet vyšší než povinnost odvodu sociálního pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele), pohledávka by zůstala na účtu 336 AU 0299.

31. 3. 2021

Mimořádný příspěvek při karanténě (tzv. „izolačka“)

Tzv. „izolačka“ je mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel bude vyplácet k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému byla v březnu či dubnu roku 2021 nařízena karanténa nebo izolace. Částka příspěvku má kompenzovat snížený příjem během dní, kdy zaměstnanec nemůže z důvodu karantény (nebo izolace) vykonávat zaměstnání. V článku rozebereme legislativní rámec, jednotlivé případy, které v praxi mohou nastat a řešení v programu KEO4 Mzdy.

Ukaž více

19. 3. 2021

Novela zákona o místních poplatcích 2021

Na úplném konci roku 2020 a poměrně narychlo schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlý balíček odpadové legislativy, který mimo jiné přinesl nejenom nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zrušil ten původní č. 185/2001 Sb., ale také upravil systém vybírání poplatků za odpady v zákoně o místních poplatcích 565/1990 Sb.
Vzhledem k tomu, že Sněmovna odmítla návrh senátu, aby balíček nabyl účinnosti až 1. 1. 2022, byla účinnost celého balíčku stanovena na 1. 1. 2021.

Ukaž více

18. 3. 2021

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. "izolačka")

Dne 5. 3. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě. Dle tohoto zákona mají zaměstnanci v období od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den (nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů) trvání nařízené karantény nebo izolace. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si o výši těchto příspěvků následně sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Ukaž více

9. 3. 2021

Výpadky spojení KEO4 u poskytovatele internetu O2

Opět jsme zaznamenali výpadky (přerušení spojení se servery KEO4) u některých zákazníků, kteří jsou připojeni k internetu prostřednictvím operátora O2. Stejný problém byl řešen již vloni. Závada není na naší straně. O2 jsme o problému informovali a doufáme v co nejrychlejší úpravu. 

Zároveň prosíme ty, kteří mají výpadky, aby se nám ozvali. Stačí poslat e-mail na podpora@alis.cz s popisem vaší situace a přiložit do něj:

  • Zákaznické číslo u společnosti O2, které najdete na faktuře nebo na smlouvě.
  • Číslo přípojky najdete na webu moje.o2.cz.
  • V ideálním případě bychom potřebovali zaznamenat také poslední časy výpadků internetové konektivity při práci s KEO4.
5. 3. 2021

KEO4 Účetnictví - inteligentní párování více dokladů při importu bankovního výpisu z homebankingu

V jedné z minulých verzí jsme přinesli tuto novinku: při importu výpisu z homebankingu do banky v účetnictví KEO4 program zkusí dohledat k úhradě více dokladů/poplatků jejichž součet částky „zbývá uhradit“ dává částku bankovní transakce. Při nejednoznačných výsledcích se aplikuje princip „starší doklad/poplatek má přednost“.

Kdo si přeje zapnout tuto funkci, půjdete do nabídky Číselníky / Banky, otevřete detail banky, u které chcete tuto funkci zapnout, a vpravo dole vyberete "Automatické párování při importu výpisu - Hledá se více dokladů".

27. 2. 2021

Záznamy webinářů přímo v programu KEO4

Po dnešní aktualizaci KEO4 najdete přímo v programu možnost pustit si záznamy webinářů, které máte uhrazené.
Nabídku najdete v programu KEO4, pod ikonou KEO4 vlevo nahoře, v menu "Záznamy webinářů".

25. 2. 2021

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 Snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

Dne 31. 12. 2020 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se také mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %.

Odkaz na informaci GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2021-02_INFORMACE-sazby-dane-komunalni-odpad.pdf.

25. 2. 2021

Informace Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů

– v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2

V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.

Ukaž více

27. 1. 2021

Odstávka a omezení provozu systému IISS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

• od 28. 01. 2021 od 19:00 hodin do 23:00 hodin

bude omezena dostupnost Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), tedy části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu bude omezena práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o omezení systému z technických důvodů.