ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

13. 10. 2021

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

od 15. 10. 2021, od 19:00 hodin - do 17. 10. 2021, do 23:00 hodin.

29. 9. 2021

Dva dny placeného volna za očkování proti covid-19

Zaměstnanci státních orgánů a institucí mají v letošním roce nárok na dva dny placeného volna v případě, že absolvovali (nebo do konce roku absolvují) očkování proti covid-19. Vláda může zajistit volno jen zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelem je stát, resp. organizační složka státu. V případě samosprávy a podnikatelské sféry to lze nařídit pouze změnou zákona (ke které však nedošlo). Proto se v případě těchto subjektů týká pouze o doporučení vlády a organizace si mohou o benefitu rozhodnout samy.

Ukaž více

18. 9. 2021

Konec odstávky hostovaných serverů KEO4

Servisní odstávka hostovaných serverů KEO4, kterou jsme spustili v pátek 17.9.2021 ve 20:00 hod. byla ukončena. Nyní je již možné s programem KEO4 normálně pracovat.

8. 9. 2021

Změny v obecně závazných vyhláškách obce pro rok 2022

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, která vstoupila v platnost 1. 1. 2021, a která přinesla změny u poplatku za odpad, bude nutné pro rok 2022 vydat nové obecně závazné vyhlášky obce tak, aby byly v platnosti od 1. 1. 2022 a správně v nich specifikovat typ, název i správu poplatku za komunální odpad dle platné legislativy.Ukaž více

12. 8. 2021

Odstávka hostovaných serverů

Vyhlašujeme plánovanou odstávku serverů KEO4 za účelem bezpečnostní aktualizace databázových serverů:

od pátku 13.8.2021 22:00 hod. do soboty 14.8.2021 06:00 hod.


Děkujeme za pochopení.

10. 8. 2021

Účast zaměstnanců na dětských táborech a sportovních soustředěních

Uvolňování zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění je upraveno zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a jeho novelou, zákonem č. 285/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021. Tento zákon posuzuje účast zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních jako překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Těmto zaměstnancům náleží pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, maximálně však po dobu tří týdnů v kalendářním roce (pokud tomu na straně zaměstnavatele nebrání vážné provozní důvody).

Novinkou roku 2021 je nárok na náhradu mzdy v délce jednoho týdne v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.

Ukaž více

6. 8. 2021

Novela exekučního zákona

Dne 30. 7. 2021 vstoupila v platnost a ve sbírce zákonů vyšla pod číslem předpisu 286/2021 Sb. velká novela soudního a exekučního řádu s účinností od 1. 1. 2022.
Tato novela přináší řadu zásadních změn.

Ukaž více

27. 7. 2021

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Dne 27. 7. 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Na základě této novely dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Na první dítě zůstává částka beze změny, tedy 15 204 Kč za rok (1267 Kč/měsíc). Na druhé dítě se zvyšuje daňové zvýhodnění na 22 320 Kč za rok (1860 Kč/měsíc) a na třetí a další dítě na 27 840 Kč za rok (2320 Kč/měsíc).

Ukaž více

15. 7. 2021

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle hmotnosti či objemu odloženého odpadu a jeho odlišnosti od ostatních typů místních poplatků za komunální odpad

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle hmotnosti či objemu odloženého odpadu je jeden ze dvou nových typů poplatků za komunální odpad, který přinesla novela zákona o místních poplatcích, po přijetí rozsáhlého balíčku upravující odpadovou legislativu.

Ukaž více