ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Mzdy

Komfortní vedení ucelené mzdové agendy vaší organizace.

Řešení mzdové problematiky cílené na organizace odměňující platem. Program KEO4 Mzdy nahrazuje oblíbené KEO Mzdy a díky velmi intuitivnímu a přívětivému ovládání si rychle získává přízeň uživatelů.

mzdy

K dispozici jsou tyto moduly:

Mzdy

Modul zahrnuje kompletní základní evidenci a měsíční zpracování. Základní evidence slouží k evidenci osobních údajů na „Osobní kartě“ a „Pracovním vztahu“. Ke každému pracovníkovi lze založit více pracovních vztahů, jež vykonává u dané organizace. Každý pracovní vztah se eviduje zvlášť s ohledem na skutečnost, že u každého pracovního vztahu mohou být jiné nároky na sociální odvody, dovolenou, základní plat, režim pracovní doby, odbornou praxi apod. U pracovního vztahu je možné zvolit dlouhodobé vynětí pracovníka (mateřská dovolená, uvolnění pro obecný zájem) či jeho ukončení. Program tiskne platové výměry a sleduje platové postupy a výpočet dalšího platu u zaměstnanců státní správy.

K dispozici je kalendář, kde pro běžný pracovní úvazek není třeba nic nastavovat, ale pro nepravidelné směny uvítáte možnost nastavit individuální harmonogram pracovní doby.

Při měsíčním zpracování se v programu zadávají pouze odchylky od běžného stavu – pokud zaměstnanec nemá např. překážku, stačí spustit jen výpočet. Změny se zadávají jako překážky v práci, přesčasy, měsíční a osobní příplatky, zálohy, benefity. Další operace již program vykonává samostatně na základě vložených údajů: měsíční odměny, slevy na dani, předpisy srážek, zaúčtování. Ze všech vložených a vypočítaných dat se vypočítají jednotlivé mzdové složky, které slouží jako stavební kameny pro konečný výpočet celé mzdy. V jakémkoli okamžiku během práce můžete vytisknout aktuální podobu výplatního lístku, mzdového listu a dalších sestav.

Ostatní evidence a výstupy

 • Dlouhodobé vynětí,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Přehled pojistného pro jednotlivé zdravotní pojišťovny,
 • Příloha k žádosti o dávky k nemocenskému, ošetřovné,
 • Hromadné oznámení pro okresní správu sociálního zabezpečení,
 • Výpočet průměrů nemocenských dávek a náhrad,
 • Automatický výpočet zákonného pojištění odpovědnosti,
 • Poskytování a odvod příspěvků organizace na penzijní a kapitálové životní pojištění zaměstnance,
 • Roční zúčtovaní daně z příjmu fyzických osob,
 • Vytváření hromadných příkazů – tisk a export do banky,
 • Tisk zákonných výstupů souvisejících se zpracováním mzdové agendy.

Homebanking

Funkce zajišťující odesílání elektronických příkazů do banky.

ISP

Modul pro generování statistického šetření ISP (Informační systém o platech) a dalších statistik, včetně statistiky zdravotnictví a školství.

ALIS-PVS

Program pro odesílání hlášení na ČSSZ. Přečtěte si podrobnosti o tomto programu.

Import z docházkového systému

Umožňujeme načíst a zpracovat data z vašeho docházkového programu. Struktura a obsah XML souboru, který se exportuje z docházkového systému a importuje do KEO4 Mzdy, musí odpovídat definovanému rozhraní KEO4.

Co všechno vám mohou KEO4 Mzdy nabídnout?

Pro koho je produkt vhodný

 • města a obce,
 • příspěvkové organizace,
 • organizace, které odměňují platem.