ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Instalace

Program ALIS-ÚIS je aplikace napsaná v Javě. Pro svůj provoz nevyžaduje žádný databázový stroj. Data jsou ukládána ve formě XML souborů.

Co je třeba zajistit:

  • Je třeba mít nainstalováno prostředí Java 1.8 nebo vyšší a .NET Framework 3.5 (je součástí aktualizovaného operačního systému).
  • V průběhu instalace musí být uživatel připojen k internetu.

Program smí instalovat pouze obchodní partner, který má se společností ALIS s.r.o. uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Během instalace je vyžadován identifikační kód prodejce.

Program se distribuuje jako zip soubor, který je třeba rozbalit do libovolného adresáře. Po rozbalení spusťte program AlisUIS.exe. Zobrazí se formulář pro registraci produktu. Tento formulář se po vyplnění odesílá na server společnosti Alis.