ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Sklady

Program pro vedení skladové evidence.

Modul umožňuje vést přehlednou evidenci skladových zásob materiálu, zboží, výrobků a popř. také neúčetního majetku v jednom či více skladech souběžně. Program automaticky počítá průměrnou skladovou cenu váženým aritmetickým průměrem. Každému uživateli lze založit jiná přístupová práva.

Nastavené číselníky

Číselník materiálových skupin umožňuje spojit zásoby stejného druhu a nastavit pro ně společné atributy (např. způsob zaúčtování, dokladové řady pro úhradu a další). Podle skupin je možné také vyhledávat, filtrovat a tisknout sestavy.

Číselník skladových položek eviduje název položky, prodejní cenu a DPH. Na kartu lze umístit obrázek, čárový kód či poznámku pro snadnější vyhledávání na pokladně. Program na kartě skladové položky automaticky vypočítává množství a průměrnou cenu skladovou i celkovou.

V číselníku pohybů se provádí nastavení zaúčtování do KEO4 Účetnictví, kam lze přenést všechny skladové pohyby. Uživatel si navolí, za jaké období potřebuje vygenerovat zúčtování, a program připraví ke každému pohybu vnitřní doklad se zaúčtováním.

Skladová karta

Prodej přes pokladnu

Propojení s pokladnou umožňuje výběr skladových položek do příjmového dokladu. Prodej se automaticky zaúčtuje a založí se výdejka do skladových pohybů. Na termotiskárně lze tisknout i pokladní stvrzenky na 80mm pásku.

Inventury

Skladová karta slouží k zachycení pohybů položek v konkrétním skladu. Stavy na kartách se inventarizují. Pro inventury je připravena sestava Inventurní seznam zásob, do níž lze přidat jakýkoli text. 

Čárové kódy a čtečky

Náš inventurní systém umožňuje kontrolu a evidenci majetku pomocí čárových kódů a čtečky (chytrého telefonu). Nachází-li se majetek na jiném pracovišti (například v jiné místnosti), lze ho po načtení velmi jednoduše převést na současné místo. Samozřejmostí je snadný tisk štítků. 

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce,
  • příspěvkové organizace,
  • neziskové organizace,
  • podnikatelé.