ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Příjmové agendy

Program, který umožňuje evidenci a zpracování příjmů ve vaší organizaci, je určen pro města a obce, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace i podnikatele.

Příjmové agendy mohou být provozovány společně s modulem KEO4 Účetnictví nebo samostatně.

poplatky

Poplatníci, povinnosti, předpisy a úhrady

Základem je evidence poplatníků a jejich povinností (poplatkové nebo jiné, vybírané na základě smluvních vztahů), z nichž se vytváří předpisy. Předpisy se účtují a evidují se k nim úhrady a likvidace.
Poplatcíci jsou aktualizováni z KEO-X Evidence obyvatel nebo v přímém napojení na Základní registry.

K povinnostem a předpisům můžete evidovat plátce, což má význam zejména pro tisk složenek a při výběru poplatků přes SIPO.

Samozřejmostí je vedení osobních daňových účtů, tisk platebních výměrů a množství sestav a rozborů.

Poplatkové povinnosti se řídí daňovým řádem- jde zejména o výběr poplatků ze psů a odpadů.

Ostatní příjmy (povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů) řeší problematiku pravidelného vybírání plateb např. za vodné a stočné, nájmy apod. A to buď v režimu paušálních plateb, nebo jako zálohy a vyúčtování.

Předpisy lze uhradit nebo likvidovat pomocí akcí: Dobropis, Zápočet (převod), Vyřazení (prekluze), Převod na podrozvahu.

slozenky

Tisk složenek

Jednotlivé poplatky může sloučit za poplatníky nebo plátce. Je podporován tisk složenek na formát A4 (3 složenky na stranu). Uživatel má možnost zvolit mikroposuny pro doladění tisku do formuláře.

Zajímavé možnosti

Integrace s ostatními moduly

 • Evidence obyvatel
  Poplatníci se vybírají z adresáře, který je aktualizován z programu Evidence obyvatel.
 • Účetnictví
  Předpisy poplatků automaticky zakládají příslušný doklad včetně zaúčtování. Úhrady poplatků je možné provádět pouze v bance nebo pokladně.
 • Spisová služba
  Při vytváření dokumentů lze načíst číslo jednací ze spisové služby a následně je do spisové služby zaevidovat.
 • Evidence hřbitovů
  Tato vazba zajistí vytvoření poplatků za evidovaná hrobová místa.

Pro koho je produkt vhodný

 • města a obce,
 • příspěvkové organizace,
 • správce vodovodů a kanalizací,
 • správce bytových fondů,
 • kdokoliv, kdo vybírá nějaké příjmy.