ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Ukončená podpora

Vážení uživatelé,

o ukončení vývoje a podpory některých produktů jste byli průběžně informováni prostřednictvím E-novin, článků na webu a pod. Tento krok souvisí zejména s nutností implementovat vazby do systémů státu - datové schránky, základní registry. Z technologických důvodů by byla realizace těchto vazeb v systému KEO velmi komplikovaná až nemožná.

Co znamená ukončení podpory?

  • Do programu se nezpracovávají nové legislativní ani jiné požadavky,
  • nejsou vydávány nové verze programu,
  • k programu se neposkytuje poradenství na hot-line lince ani na e-mailu,
  • smluvním uživatelům rušíme fakturaci ročních udržovacích poplatků za ukončené moduly.

Doporučujeme nepodporované programy nahradit jejich novými verzemi.


Plánované ukončení podpory

Modul a datumNáhrada
KEO-X Evidence hřbitovů (31. 12. 2024) KEO4 Evidence hřbitovů
KEO-X Evidence psů (31. 12. 2024) -
KEO-X Evidence nemovitostí (31. 12. 2024) -

Výčet modulů s ukončenou podporou

Ukončená podporaNahrazeno
KEO-W Sklady (31. 12. 2023) KEO4 Sklady
KEO-X Matrika (31. 12. 2023) KEO4 Matrika
KEO-X Registr budov (31. 12. 2023) -
KEO-X Evidence smluv (31. 12. 2022) KEO4 Evidence smluv
KEO-X Evidence obyvatel, KEO-X Volby (31. 12. 2022) KEO4 Evidence obyvatel a volby
KEO-X Vidimace a legalizace (31. 12. 2022) KEO4 Vidimace a legalizace
KEO-W Účetnictví KEO4 Účetnictví
KEO-W Poplatky KEO4 Příjmové agendy
KEO-X Oceňování pozemků KEO4 Majetek - oceňování pozemků
KEO-X Spisová služba KEO4 Spisová služba