ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Ukončená podpora

Vážení uživatelé,

o ukončení vývoje a podpory některých produktů jste byli průběžně informováni prostřednictvím E-novin, článků na webu a pod. Tento krok souvisí zejména s nutností implementovat vazby do systémů státu - datové schránky, základní registry. Z technologických důvodů by byla realizace těchto vazeb v systému KEO velmi komplikovaná až nemožná.

Co znamená ukončení podpory?

  • Do programu se nezpracovávají nové legislativní ani jiné požadavky,
  • nejsou vydávány nové verze programu,
  • k programu se neposkytuje poradenství na hot-line lince ani na e-mailu,
  • smluvním uživatelům rušíme fakturaci ročních udržovacích poplatků za ukončené moduly.

Doporučujeme nepodporované programy nahradit jejich novými verzemi.


Plánované ukončení podpory

Modul a datumNáhrada
KEO-W Účetnictví (31.12.2020) KEO4 Účetnictví
KEO-W Poplatky (31.12.2020) KEO4 Příjmové agendy

Výčet modulů s ukončenou podporou

Ukončená podporaNahrazeno
KEO-X Spisová služba KEO4 Spisová služba
KEO Mzdy KEO4 Mzdy
KEO Majetek KEO4 Majetek
KEO Účetnictví a Poplatky KEO-W Účetnictví
KEO Manuální zpracování výkazů -
KEO Moderní kancelář KEO-X Spisová služba
KEO Matrika KEO-X Matrika
KEO Vidimace, legalizace KEO-X Vidimace, legalizace
KEO Registr obyvatel, Volby KEO-X Evidence obyvatel, KEO-X Volby
KEO Registr budov, bytů, nebytů a památek KEO-X Evidence budov
KEO Registr pozemků KEO-X Evidence nemovitostí
KEO Nájemní smlouvy KEO-X Evidence smluv
KEO Výkazy -
GramKEO -
KEO-ISP -