ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Účetnictví

Program pro zpracování účetnictví je určen pro města a obce, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace i podnikatele.

Nové účetnictví v produktové řadě KEO4 je od začátku vyvíjeno s důrazem na rychlost a uživatelskou přívětivost. Jedná se o komlexní a provázaný účetní systém, který poskytuje uživatelům vysoký komfort při zpracování účetnictví rozpočtových organizací, příspěvkových organizací, neziskovek i podnikatelů. Základem je práce s doklady, které jsou organizovány do dokladových řad. Formuláře dokladů poskytují přehledné informace o zaúčtování, DPH, úhradách, likvidacích, opravných dokladech aj. Program disponuje množstvím kontrol, které eliminují možnost chyb.

V rámci řešení účetní agendy nabízíme tyto moduly:

ÚčetnictvíÚčetnictví

Modul Účetnictví zahrnuje zpracování účetních dokladů a jejcich zaúčtování, práci s bankou, rozpočet, výkaznictví a fakturaci. Kromě těchto základních agend zde naleznete také například možnost vytvářet příkazy k úhradě, nástroj pro účtování opravných položek a agendu saldokonto, která umožňuje sledování saldokontních účtů. Nové možnosti sestav a šablon umožňují filtrovat data, nastavit součtování a tříění a zvolenou kombinaci ukládat jako vlastní sestavy. Některé tiskové výstupy jsou připravené ve formě šablon (odt) a nabízejí tak naprostou volnost pro uživatelské úpravy. Jsou to například vydané faktury, pokladní doklady, likvidační lístek, příkaz k úhradě nebo vzájemný zápočet. U těchto tisků si může uživatel připravit libovolné množství variant.

DPH

Pro plátce je připravena ucelená evidence DPH vycházející z evidence DPH na jednotlivých dokladech. Z těchto podkladů program zpracovává daňová přiznání a kontrolní hlášení.

Každý evidenční záznam DPH na dokladu obsahuje informaci o daňových přiznáních, do kterých byl zařazen. Zpracování DPH je podpořeno sestavami - např. pro kontrolu daňového přiznání je připraven rozpis obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání a další sestavy slouží pro kontrolu zaúčtování. Program umí zpracovat roční vypořádání, jehož výsledkem je úprava odpočtu daně a výpočet zálohového koeficientu na další rok.

Pokladna

Umožňuje zpracování jedné nebo více pokladen. Pokladní doklad je možné párovat s pohledávkovými / závazkovými doklady v účetnictví a s poplatky a ostatními příjmy ( Příjmové agendy). Pokladna umožňuje přebírání ceníkových položek do pokladního dokladu včetně připraveného zaúčtování a DPH. Pro kontrolu zaúčtování obratů slouží tzv. kontrolní interval. Pokladnu je možné natavit do režimu, kdy pokladní zpracovává platby, ale zaúčtování se nepromítá do účetního deníku hned. Přenos zaúčtování do ostré účetní evidence je aktivován účetní po kontrole.

Platební terminál

Je připraveno rozhraní pro komunikaci s platebními terminály pomocí protokolu firmy Global Payments. Po příslušném nastavení lze volit platbu kartou z běžné pokladny. Po akceptované transakci se vytvoří pohledávka vůči bance, která čeká na své finální párování s bankovním výpisem. Hrazené pohledávky (např. poplatky) jsou uhrazené. Pro konečné párování lze využít elektronický výpis karetních transakcí a párovat automaticky.

Homebanking

 Homebanking umožňuje přípravu dat pro přenos příkazů do banky a čtení výpisů z banky. Vlastní přenos dat mezi lokálním počítačem a bankou probíhá prostřednictvím internetového bankovnictví. Transakce bankovního výpisu  program automaticky páruje s doklady na základě částky a VS.

PAP/PKP

Pořizení údajů pro PAP/PKP je spojené se zaúčtováním. Program automaticky naplňuje hodnoty, které zná a uživatel výběrem z číselníku doplní zbývající. Modul nabízí přehlednou práci s pořízenými záznamy, včetně hromadných úprav a přípravy výkazů.

Objednávky

Můžete evidovat objednávky a pro jejich vytváření používat připravený ceník pro objednávky. Z objednávek pak můžete vytvářet došlé faktury a usnadnit si tak jejich pořízení. V objednávkách si můžete alokovat rozpočtové prostředky již ve chvíli, kdy vytváříte objednávku. Takto rezervované rozpočtové prostředky pak vstupují do kontrol na překročení čerpání rozpočtu.

ALIS-PVS

Program pro odesílání daňového přiznání DPH na daňovou správu. Dále tento program odesílá podání na Českou správu sociálního zabezpečení. Přečtěte si podrobnosti o tomto programu.

ALIS-ÚIS

Program pro odesílání výkazů na CSÚIS. Přečtěte si podrobnosti o tomto programu.

Rozpočet na webu

Služba, která vám umožní publikovat rozpočtová data na internetu. Jedním kliknutím nahrajete rozpočet z programu KEO4 Účetnictví na web. Přečtěte si podrobnosti a informujte se u našich obchodních zástupců.

Co všechno vám může Účetnictví KEO4 nabídnout?

Integrace s ostatními moduly

 • Mzdy
  Je připraven import zaúčtování mezd.
 • Příjmové agendy
  Přenáší se zaúčtování předpisů poplatků, úhrad a ostatních likvidací. Úhrady poplatků je možné provádět pouze v bance nebo pokladně.
 • Majetek
  Je připraven import zaúčtování odpisů a rozpuštění transferů.

Pro koho je produkt vhodný

 • města a obce,
 • příspěvkové organizace,
 • neziskové organizace,
 • podnikatele.