ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Matrika

Vedení matriční agendy dle platné legislativy.

Program je zpracován dle zákona č. 301/2001 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb. a směrnic Ministerstva vnitra.

Matriční zápisy se dle platné legislativy provádí souběžně do matriční knihy rukopisně vedené a pomocí výpočetní techniky. Program KEO4 Matrika umožňuje zápis naprosto stejný jako v rukopisné knize, včetně oprav zápisů před podpisem, dodatečných záznamů a oprav, vynechávání listů a podtečkování chybných údajů. Údaje o účastnících matričních událostí lze přebírat ze Základních registrů.

matrika

Matriční zápisy se provádějí do jednotlivých matričních knih (narození, manželství, úmrtí). Každá kniha obsahuje seznam podpisových vzorů jednotlivých matrikářů a člení se na svazky.

Modul umožňuje vést Evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů - rodných, oddacích, úmrtních listů i Vysvědčení o právní způsobilosti. Lze vytisknout přehled všech vydaných tiskopisů (tzn. prvopisů, druhopisů, či znehodnocených dokladů). 

V základních parametrech programu se nastavuje název, okres matričního úřadu, zobrazení adresy pro tisk matričních listů, či zobrazení textu před podpisem či po podpisu, formát zápisu čísla popisného nebo proškrtávání v matričním listu.

Tisky z matriky

  • matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti)
  • matriční listy,
  • hlášení pro Český statistický úřad,
  • další formuláře (např. dotazník k uzavření manželství, protokol k uzavření manželství, žádost a osvědčení k uzavření církevního sňatku, určení otcovství.

Integrace s ostatními moduly

  • Spisová služba
    Pro dokumenty lze získat číslo jednací a zaevidovat je ve spisové službě.

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce s matričním úřadem.