ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Majetek oceňování pozemků

Import dat z ČUZK do majetkových karet.

Oceňování pozemků je nástroj, který usnadňuje aktualizaci informací o pozemcích v majetkové evidenci organizace a rozšiřuje tak funkce programu KEO4 Majetek. Program pracuje s daty vydávanými ČUZK ve formátu VFK. Po importu dat proběhne automatické srovnání s aktuálními majetkovými kartami a program vyhodnotí a připraví ke zpracování:
  • Nové pozemky.
  • Změněné pozemky.
  • Pozemky k vyřazení.
Po doplnění potřebných údajů (AU, cena, druh pohybu,..) může uživatel propsat aktualizovaná data do majetkových karet, případně provést vyřazení. Pro oceňování je k dispozici číselník typů cen. Zpracování je doplněné o sestavy.


Zajímavé vlastnosti


Pro koho je produkt vhodný

    • města a obce,

    • příspěvkové organizace,

    • neziskové organizace.