ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

PC Fand

PC FAND existuje pouze pro DOS prostředí, ale lze jej provozovat jako DOS aplikaci pod systémy OS/2, WINDOWS i UNIX. Umožňuje síťový provoz na libovolné síti, která podporuje sdílení souborů a uzamykání vět. Pro přístup k databázi PC FANDu  z prostředí windows aplikací existuje  ODBC driver.

V PC FANDu programují profesionálové i laici. Zvládne jej i odborný pracovník, lékař, ekonom či pedagog, který si   může vytvořit aplikaci dle vlastních požadavků. Nedoceněnou předností je snadná změna a pozdější úprava aplikace (aplikaci lze rychle vytvořit, ale udržovat a rozvíjet ji je třeba v delším časovém horizontu). Proto existují úspěšné aplikace se 25.000 uživateli (jednoduché účetnictví ÚČTO xx), nebo řízení výroby linky obráběcích strojů v lokální síti s 80 stanicemi. Neměli bychom zapomínat i na školství. Deklarativní a procedurální programování je vhodným základem výuky programování. Zkušenosti získané při návrhu provázané datové struktury jsou pro žáky často důležitější, než znalost vlastního databázového jazyka. Programovací jazyk je podobný jazyku PASCAL. Standardně je dodáváno i rozhraní pro jazyk Turbo PASCAL.

Co si nejvíce cení uživatelé

Uživatelé z řad neprofesionálních programátorů oceňují snadné zvládnutí základů programování v PC FANDu a možnost vytvoření  specifické nestandardní aplikace. Profesionální programátoři si nejvíce cení efektivního programování a zejména snadnosti převodu mono  aplikace na síťovou.

Programátorské hledisko

PC FAND lze charakterizovat jako interpret. Při tomto způsobu není aplikační program přímo překládán do instrukcí pro počítač,  ale obsahuje pouze povely pro interpretační modul. Tímto modulem je UFAND.EXE, který je v nesíťové verzi šířen zdarma. Aplikační program je nazývaný pojmem projekt. Projekt je uložen v standardním datovém souboru. Obsah projektu lze chránit proti  zneužití pomocí zaheslování.

Co je na FANDu zajímavé?

 • PC FAND je systém vhodný pro vytváření velkých projektů a pro profesionální použití. Dobrá česká podpora a promyšlená koncepce jej ale umožní zvládnout i laikům.
 • PC FAND je snadno zvládnutelný a naučitelný databázový systém, takže po krátkém zaškolení je i neprofesionální programátor schopen vytvořit svou první jednoduchou, ale plně funkční úlohu. Rychlost zpracování úloh je plně srovnatelná s produkty světového standardu (např. FoxPro).
 • Deklarativní dopis databáze s jednoduchou tvorbou vzájemných vztahů položek v souboru i souborů mezi sebou umožňuje soustředit dostatek času na analýzu problému, následný zápis programu je rychlý, přehledný a srozumitelný.
 • Vlastní tvorba aplikačních programů probíhá v komfortním ladícím prostředí s okamžitou a přesnou diagnostikou programátorských chyb a prohřešků.
 • Vizuální podobu komunikace s uživatelem (formuláře, výstupní sestavy, hlášení a zprávy) realizuje programátor pouhým předkreslením předlohy ve zdrojovém textu s možností použití rámečků, barev, zvukové signalizace.
 • Počet údajů ve větě, délka datového i textového souboru, rozsah úlohy, množství najednou otevřených souborů i vnořených úrovní podúloh jsou omezeny pouze možnostmi operačního systému a konkrétní konfigurací počítače konečného uživatele úlohy.
 • Následná aktualizace a údržba i velice složitých projektů je snadná a v porovnání s jinými prostředky téže třídy podstatně rychlejší. Zdrojový text programu je dobře čitelný a srozumitelný.
 • Složité a rozsáhlé akce (i v prostředí lokální počítačové sítě) jsou realizovány na základě stručných a jednoduchých zápisů, přechod z monouživatelské verze na sítovou je pro programátora nenáročnou záležitostí z hlediska času i pracnosti.
 • Ochranu před neoprávněnými zásahy do datových souborů lze realizovat přidělením přístupových práv skupinám uživatelů, která jsou vázána na znalost hesla.
 • Přes "katalog souborů" lze pracovat s generačními soubory, sdílet tatáž fyzická data několika nezávislými úlohami, při zálohování rozsáhlých datových souborů využívat "pokračovací diskety".
 • Je zabezpečena přímá podpora práce se soubory DBF.
 • Do výstupní sestavy lze vstupovat s datovými větami z různých datových souborů s možností zadání vstupních podmínek.
 • Pro klávesnici a obrazovku (mimo CGA) obsahuje PC FAND interní podporu národního prostředí.