ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Šablony KEO-X

Spisová služba

TypSouborDatový zdrojMenu
Adresní štítky
Adresní štítky RTF, ODT, RTF7 AS adresní štítky
RTF, ODT, RTF7 AS
RTF, ODT, RTF7 AS
RTF, ODT, RTF7 AS
Adresní štítky - referent
Adresní štítky
- referent
RTF, ODT, RTF7 DO adresní štítky
(referent)
RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
Dopis
Dopis - obec RTF, ODT, RTF7 DO dopisy
dopis - úřad RTF, ODT, RTF7 DO
Klasické obálky
Obálka - obec RTF, ODT, RTF7 DO obálky
RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
Dodejky - doručenka - GTS
Obálka - obec RTF, ODT, RTF7 DO obálky
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad RTF, ODT, RTF7 DO
RTF, ODT, RTF7 DO
Dodejky - doručenky - ostatní dodavatelé
Obálka - obec
- var1
RTF, ODT, RTF7 DO obálky
Obálka - obec
- var2
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - obec RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - obec
- zelený pruh
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - obec
- var1
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - obec
- var2
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - obec
- var3
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- var1
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- var2
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- zelený pruh
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- var1
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- var2
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálka - úřad
- var3
RTF, ODT, RTF7 DO
Obálky základní
Obálka RTF, ODT, RTF7 AS obálky
RTF, ODT, RTF7 AS
RTF, ODT, RTF7 AS
Spisovna - skartační návrh
Dopis - úřad RTF, ODT, RTF7 SPS spisovna - skartační návrh
CzechPoint - konverze z moci úřední
Elektronická
- listinná
KzMU
Listinná
- elektronická
KzMU

Evidence obyvatel

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Oznámení pro vlastníka objektu
Oznámení
vl. objektu
oznámení vl. objektu RTF, ODT, RTF7 REGEOOZN EO - oznámení
pro vl. objektu

Volby

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Volby - štítky - obálky
Volby - štítky štítky 2x5 RTF, ODT, RTF7 ASV adresní štítky
(volby)
štítky 2x6 RTF, ODT, RTF7 ASV
štítky 3x8 RTF, ODT, RTF7 ASV
Volby - štítky
(bez vol. místnosti)
štítky 3x8 RTF, ODT, RTF7 ASV
volby - obálky obálka C5 229x162 RTF, ODT, RTF7 ASV obálky (volby)

Vidimace a legalizace

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Legalizace
Legalizační štítky štítky 2x5 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID matrika - legalizace
štítky 2x5 - var2 RTF, ODT, RTF7 MATVID
štítky 2x6 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID
štítky 2x6 - var2 RTF, ODT, RTF7 MATVID
štítky 1x1 RTF, ODT, RTF7 MATVID
štítky 1x1 - var2 RTF, ODT, RTF7 MATVID
štítky do knihy 1x1 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID
štítky do knihy 2x5 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID
štítky do knihy 2x6 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID
Legalizační
doložka - svědci
doložka A4 RTF, ODT, RTF7 MATVID matrika -
legalizace (svědek)
Vidimace
Vidimační štítky štítky 2x5 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID matrika - vidimace
štítky 2x6 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID
štítky 1x1 RTF, ODT, RTF7 MATVID
Vidimační doložka doložka A4 RTF, ODT, RTF7, ODF MATVID

Matrika

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Protokol o uzavření manželství
Protokol protokol A4 RTF, ODT, RTF7 MATP protokol o uzavření manželství
(volby)
protokol vyhláška A4 RTF, ODT, RTF7 MATP
protokol A3 RTF, ODT, RTF7 MATP
protokol vyhláška A3 RTF, ODT, RTF7 MATP
Formulář formulář A4 RTF, ODT, RTF7 MATP
Určení otcovství
Narozené dítě formulář A4 RTF, ODT, RTF7 MATOTC určení otcovství
naroz.dítěte
Nenarozené dítě formulář A4 RTF, ODT, RTF7 MATOTC určení otcovství
nenaro.dítěte
Příloha č. 1 a 2 příloha RTF, ODT, RTF7 MATOTC určení otcovství
nenaroz.dítěte
určení otcovství
naroz.dítěte
Zvláštní matrika
Manželství žádost RTF, ODT, RTF7 MATZVUMR Žádost o
uzavření manželství
Narození žádost RTF, ODT, RTF7 MATZVUMR žádost o
zápis narození
Úmrtí žádost RTF, ODT, RTF7 MATZVUMR žádost o
zápis úmrtí
Žádost o vydání osvědčení
Žádost A4 RTF, ODT, RTF7 REGEOOZN Žádost o
vydání osvědčení

Evidence hřbitovů

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Dokumenty pro nájemce
Konec nájmu A4 RTF, ODT, RTF7 HRBNAJ Dokumenty pro
nájemce
Průvodní dopis A4 RTF, ODT, RTF7 HRBNAJ
Upomínka A4 RTF, ODT, RTF7 HRBNAJ
Pohřbený
Doklad o pohřbení A4 RTF, ODT, RTF7 HRBPOH Pohřbení - doklad
Příjmový doklad
Příjmový doklad A4 RTF, ODT, RTF7 HRBPOK Hřbitovy příjmový
- doklad
Příjmový doklad 2x A4 RTF, ODT, RTF7 HRBPOK
Stvrzenka A4 RTF, ODT, RTF7 HRBPOK
Stvrzenka 2x A4 RTF, ODT, RTF7 HRBPOK
Smlouva o nájmu hrobového místa
Smlouva A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML Hřbitovy
- smlouva o nájmu
Smlouva MMR A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML
Řád A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML Hřbitovy
- řád pohřebiště
Řád MMR A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML
Přehled A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML Hřbitovy
- přehled plateb
Souhlas MMR A4 RTF, ODT, RTF7 HRBSML Hřbitovy
- souhlas s uložením

Evidence smluv

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Smlouvy - dodatek
Dodatek ke smlouvě A4 RTF, ODT, RTF7 SMLDOD jeden subjekt
A4 RTF, ODT, RTF7 SMLDOD více subjektů
Smlouvy - obecná smlouva
Darovací smlouva A4 RTF, ODT, RTF7 SML jeden subjekt
A4 RTF, ODT, RTF7 SML více subjektů
Kupní smlouva A4 RTF, ODT, RTF7 SML jeden subjekt
A4 RTF, ODT, RTF7 SML více subjektů
Smlouva o dílo A4 RTF, ODT, RTF7 SML jeden subjekt
A4 RTF, ODT, RTF7 SML více subjektů
Smlouvy - smlouva o pronájmu pozemku
Smlouva - pozemek A4 RTF, ODT, RTF7 SML jeden subjekt
A4 RTF, ODT, RTF7 SML více subjektů

GDPR

TypPopisSouborDatový zdrojMenu
Doložka
Doložka A4 RTF, ODT, RTF7 GDPR Dokumenty pro
GDPR

Jak napojit šablony?