ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
29. 5. 2024

Sestavení závěrečného účtu v KEO4 Účetnictví

Dle zákona č. 250/2000 sb., § 17 se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávního celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet lze vytvořit ze sestav Účetnictví, externích souborů nebo nabídky Vyúčtování finančních vztahů.

Výběr sestav do závěrečného účtu

Tlačítkem Nový se otevře nabídka sestav, které je možné filtrovat podle kategorií. Například plnění rozpočtu se vytváří v sestavách rozpočtu, jako jsou:

 • UR011 Plnění rozpočtu dle tříd
 • UR012 Daňové příjmy – vybrané položky
 • UR013 Plnění rozpočtu podrobného
 • UR014 Příjmy a výdaje dle UZ
 • UR016 Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Meziroční porovnání, stav finančních prostředků a změna stavu majetku spadají pod typ sestav Závěrečný účet. Vybraná sestava se dá upravit podle individuálních potřeb, uložit pod vlastním názvem (tlačítko Uložit nastavení jako...) a načíst přes Přidat do závěrečného účtu.

Tlačítkem Importovat soubor se načte dokument vytvořený mimo KEO4. Při importu se soubor převede do PDF a přidá se do seznamu sestav závěrečného účtu.

Evidence vyúčtování finančních vztahů

Součástí závěrečného účtu je i evidence Vyúčtování finančních vztahů. Při zvolení této nabídky (v horní části formuláře) se automaticky načtou transfery dle UZ a Položek a zařadí se podle typu transferu. Pořadí sestav v seznamu měníme tlačítky Nahoru a Dolů a ke každé z nich se může pořídit volný text přes tlačítko Komentář. Tento komentář se načte při tvorbě závěrečného účtu na konec vybrané sestavy.

Vytvořit závěrečný účet

Pomocí tohoto tlačítka se vytvoří jedna sestava PDF, která se skládá z:

 • Loga
 • Hlavičky – Kontaktní údaje
 • Hlavičky – Doplňující údaje
 • Obsahu
 • Jednotlivých sestav z tabulky uprostřed formuláře + Komentářů
 • Patičky

Závěrečný účet lze vytvářet opakovaně. Logo, Hlavička – Kontaktní údaje, Hlavička – Doplňující údaje a Obsah se zobrazí na úvodní stránce závěrečného účtu. Obsah program vytvoří automaticky při první tvorbě PDF. Ruční úpravu obsahu je nejlepší provést až před poslední tvorbou závěrečného účtu. Patička se načte na poslední stránku závěrečného účtu.

Pro návrh závěrečného účtu postačí upravit jeho název, například Závěrečný účet 2023 - návrh. Po schválení si můžete návrh uložit k sobě na disk přes tlačítko diskety, protože po další změně názvu je potřeba závěrečný účet vytvořit znovu a tím se původní návrh přepíše.