ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
29. 5. 2024

Finální fáze sestavování seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (EP), které v České republice proběhnou v termínu 7. - 8. června 2024, aktuálně probíhají na obecních úřadech závěrečné fáze příprav seznamů voličů pro tyto volby.

Již ke konci dubna (40 dnů před volbami, tedy 28.04.2024) došlo k sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a zanesení údajů o voličích ze stálého seznamu voličů a voličích jiných členských států EU, kteří splnili podmínky po zápis.

Do 18.05.2024 bylo možné zapsat údaje o voličích do seznamu voličů, kteří sice ve správním obvodu dané obce nemají trvalý pobyt, ale v době voleb budou v daném obvodu v nemocnici, sanatoriu, místě výkonu vazby apod.

Do 23.05.2024 bylo následně třeba vyškrtnou ty voliče, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem.

Před uzavřením seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (do 5. června) je třeba ze seznamu voličů vyškrtnout voliče, kteří:

  • projevili vůli hlasovat v jiném členském státě EU,
  • požádali o vydání voličského průkazu,
  • zemřeli,
  • po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice.

Než dojde k uzavření seznamu je možné ještě zapisovat voliče, kteří se přistěhovali do obce a kteří prokážou (předloží potvrzení), že byli vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby do EP v původním místě bydliště. Dopsat je možné i voliče, kteří se přistěhovali z jiného členského státu EU, kde byli vedeni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě a kteří předloží potvrzení, že byli z tohoto seznamu vyškrtnuti. Tyto voliče může případně zapisovat i okrsková volební komise ve volební místnosti přímo ve dnech konání voleb.

Všechny potřebné metodické informace naleznete v materiálech zasílaných krajskými úřady, popř. na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Metodika ke zpracování voleb do Evropského parlamentu v programu KEO4 je zveřejněna na našich webových stránkách.